:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Akkoord over afschaffing reisbureaudecreet

Open Vld-fractievoorzitter Sas van Rouveroij had samen met collega’s Marnic De Meulemeester (Open Vld), Boudewijn Bouckaert (LDD) en Bart Caron (Groen) eerder een voorstel ingediend om het reisbureaudecreet af te schaffen.

“Goed dat we het nu kunnen hebben over beleid i.p.v. over de incidenten binnen de regering Peeters. Minister Bourgeois heeft oor gehad naar onze argumenten zodat het reisbureaudecreet over anderhalf jaar wordt afgeschaft. De reisbureausector heeft zo de tijd om, net als in onze buurlanden, zichzelf te reguleren met een kwaliteitslabel tegen 2014,” aldus van Rouveroij.

De liberale fractieleider kaartte sinds vorig jaar herhaaldelijk de schade aan die het huidig reisbureaudecreet veroorzaakte. De minister antwoordde in oktober 2011 dat het begrip “bemiddelen” in het reisbureaudecreet inderdaad aanleiding kon geven tot probleemsituaties. Later dook ook nog het probleem van de Bongo-bonnen op. "In het voorliggend voorstel zal het begrip “bemiddelen” met onmiddellijke ingang uit het decreet worden geschrapt en dat is goed", zegt Van Rouveroij.

"Uit de hoorzittingen en het ambtelijk evaluatierapport kregen we de bevestiging dat het reisbureaudecreet de Vlaamse reissector in haar geheel schaadt, het ondernemersklimaat in Vlaanderen bemoeilijkt, de socio-culturele sector in een moeilijk parket brengt en de reiziger geen bijkomende bescherming geeft", aldus Van Rouveroij.

“We zijn tevreden dat over de grenzen van meerderheid en oppositie gevolg wordt gegeven aan ons voorstel tot afschaffing van het decreet. Niet alleen staat het Vlaams ondernemingsklimaat in de reissector niet langer meer onder druk, er komt voortaan ook meer ruimte voor innovatieve projecten als on-line marketing en meteen wordt ook de overregulering aangepakt en de zelfredzaamheid van een economische sector aanmoedigd."
 Terug naar overzicht