:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Artikel in De Tijd: 'De Vlaamse regering verspilt 30 miljoen euro met kindpremie'

De regering-Peeters moet afstappen van haar heilige huisjes. Dat vindt Sas Van Rouveroij, oppositieleider voor Open VLD in het Vlaams Parlement. Vasthouden aan een kindpremie in tijden van besparingen vindt Van Rouveroij 'een verkwisting'. 'Het zou beter zijn een buffer aan te leggen voor de vergrijzing en de impact van de zesde staatshervorming.

De regering-Peeters moet afstappen van haar heilige huisjes. Dat vindt Sas Van Rouveroij, oppositieleider voor Open VLD in het Vlaams Parlement. Vasthouden aan een kindpremie in tijden van besparingen vindt Van Rouveroij 'een verkwisting'. 'Het zou beter zijn een buffer aan te leggen voor de vergrijzing en de impact van de zesde staatshervorming.'

Als leider van de grootste oppositiefractie bekijkt Sas van Rouveroij (Open VLD) de begrotingsbesprekingen die in de regering-Peeters volop aan de gang zijn met argusogen. Hij heeft zijn munitie al klaar.

De Vlaamse regering zoekt 1 miljard euro om de begroting voor volgend jaar in evenwicht te brengen. Waar zou u besparen?

Sas Van Rouveroij: 'De kaasschaaf die de Vlaamse regering in het verleden heeft gehanteerd voor besparingen is het voorbeeld van onvermogen: overal een schel af. Dat is iedereen een beetje pijn doen. De regering-Peeters is bang voor keuzes. Er zijn zeker nog besparingen mogelijk in het overheidsapparaat. Het overheidsbeslag bedraagt 54 procent. Dat is 5 procent meer dan het Europese gemiddelde. Voeg daarbij een schuld van rond 100 procent van het bbp en je hebt een dodelijke cocktail. De Vlaamse regering wil 6 procent minder ambtenaren tegen 2014, maar die maatregel is lang niet ambitieus genoeg. Tegen eind 2015 treden meer dan 6.000 Vlaamse ambtenaren uit dienst. Open VLD wil dat minstens de helft niet vervangen wordt zodat het aantal met minstens 10 procent daalt. Kijk, de Vlaamse overheid staat voor enorme financiële uitdagingen. Ze moet niet alleen besparen om haar begroting in evenwicht te houden, maar ook een financiële buffer opbouwen voor de gevolgen van de vergrijzing en de impact van de zesde staatshervorming. Maar dat gebeurt niet.'

Hoe komt dat?

Van Rouveroij: 'De drie coalitiepartners CD&V, sp.a en N-VA vertrouwen elkaar niet. Er is geen veerkracht om soepel in te spelen op nieuwe omstandigheden. Daarom hanteren ze het regeerakkoord als een bijbel en voeren ze geen structurele hervormingen door.'

U verwijt de regering het regeerakkoord uit te voeren?

Van Rouveroij: 'De Vlaamse regering heeft het regeerakkoord opgesteld in 2009. Maar ondertussen is de crisis volop losgebarsten en is de budgettaire context drastisch veranderd. De regering is een regeerakkoord aan het uitvoeren dat niet meer is aangepast aan de realiteit. In het regeerakkoord is bijvoorbeeld afgesproken jonge gezinnen een kindpremie te geven. Daarmee wordt 30 miljoen euro verkwist, terwijl de kinderbijslag in 2014 zal worden overgeheveld naar Vlaanderen als gevolg van de zesde staatshervorming. Toch houdt de regering krampachtig vast aan die premie. Het regeerakkoord doorstaat de tand des tijds niet meer, maar er heerst zoveel wantrouwen in de Vlaamse regering dat ze niets durven te veranderen uit angst dat het hele gebouw instort.'

U kreeg een tijd geleden kritiek van uw partijgenoot en fractievoorzitter in de Kamer, Patrick Dewael. Hij vroeg zich af of uw fractie in het Vlaams Parlement eigenlijk wel oppositie voert.

Van Rouveroij: 'We hebben dat uitgepraat, maar die kritiek kwam hard aan. Zijn commentaar over mijn fractie was ongepast. Het is inderdaad zo dat ik niet schiet op alles wat beweegt, maar ik ben dat ook niet van plan omdat Patrick Dewael het opeens vraagt. Ik ga honderd procent voor mijn zaak, maar op dat vlak ben ik geen echt politiek beest. Ik blaas geen vertrouwensband op voor een eenmalige scoop. Ik zal geen dingen lekken om de week erna een mooie pers te krijgen. De voorpagina's moeten voor mij niet. (lacht) Maar het mág wel, hoor.'

Hoe voert u dan wel oppositie?

Van Rouveroij: 'We formuleren kritiek op twee zaken: regeringsmaatregelen die haaks staan op onze liberale ideëen en regeringsmaatregelen die naar onze mening de Vlaamse burgers en bedrijven schaden. Ik wil alleen vuurwerk maken wanneer je aan de mensen kan vragen: kijk eens omhoog.'

Geeft u eens een voorbeeld.

Van Rouveroij: 'De miserietaks (de verhoging van de verdeeltaks, red.) was een triest moment voor het Vlaams Parlement. Iedereen besefte dat het om een totaal onrechtvaardige belastingverhoging ging. Zowel Vlaams Belang, Groen, LDD als Open VLD heeft er zich tegen verzet. Ook de meerderheidspartijen voelden aan dat die maatregel onrechtvaardig was. Om de taks te vermijden, was amper 30 miljoen euro nodig op een begroting van 27 miljard euro. Maar ja, de meerderheidspartijen hadden dat afgesproken.'

U bent al ruim een jaar fractieleider in het Vlaams Parlement. Daarvoor was u eerste schepen in Gent. Hoe groot was de overgang?

Sas Van Rouveroij: 'Als schepen kan je heel snel keuzes maken en beslissingen uitvoeren. Oppositiewerk beperkt zich tot studeren, commentaar geven en het regeringswerk beïnvloeden. Ik doe dat graag, maar ik voel ook de drang om echt iets te doen. Dat was echt afkicken. Als schepen in Gent is de relatie met Brussel meestal beperkt tot ergernis om de Vlaamse regeldrift en betutteling. In Brussel heb ik gezien wat de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement allemaal doen en hoe ze het doen. En geloof me: het is inderdaad een heel erg log mechanisme. Ook mijn manier van werken is in Brussel anders. Als fractievoorzitter ontbreekt me de tijd om alle dossiers tot op de bodem uit te spitten. Daarvoor is de druk van alledag te groot.' 'Nochtans ben ik van nature een dossiervreter. Ik voel me onzeker als ik een dossier niet door en door ken en een onzeker politicus is natuurlijk gemakkelijk te tackelen. Maar als fractievoorzitter moet je vooral een helikoptervisie hebben. Dat heeft een voordeel: je krijgt meer media-aandacht voor je boodschap. Hardwerkende backbenchers hebben vaak ook een verhaal, maar dat wordt niet altijd gehoord. Laten we eerlijk zijn: jij zit hier vandaag ook alleen omdat ik het gezicht ben van Open VLD in het Vlaams Parlement.' (lacht)

Hoe moeilijk is het voor Open VLD om op Vlaams niveau oppositie te voeren en op federaal niveau deel uit te maken van de regering?

Van Rouveroij: 'Die spreidstand is moeilijk. Je voelt ze elke dag. Denk maar aan de discussie over de uitspraken van Luc Coene deze zomer. De gouverneur van de Nationale Bank waarschuwde voor een recessie. Zowel Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) als sommige federale ministers vonden dat hij buiten zijn boekje was gegaan. Als Vlaams fractievoorzitter heb ik Peeters daar op aangesproken.' 'Ik word niet onrustig van de uitspraken van Coene. Ik word onrustig van een minister-president die de waarheid niet onder ogen durft te zien en er dus ook niet naar handelt.'

Uw partij scoort slecht in de peilingen. is de positie van voorzitter Alexander De Croo in gevaar?

Van Rouveroij: 'Het is unfair de problemen waarmee Open VLD worstelt af te wentelen op Alexander De Croo. Al wie de laatste tien jaar enige verantwoordelijkheid in de partij had, veegt het best eerst voor eigen deur. De duizenden militanten en kandidaten verdienen een eendrachtige partijleiding, want ons liberaal project in de 308 steden en gemeenten is te waardevol om te grabbel te gooien aan onderlinge twisten.' Geboren op 13 juni 1957 in Sint-Amandsberg. Licentiaat in de rechten. Werd in 1978 nationaal voorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond. Voorzitter van de raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Eerste schepen in Gent tussen 1989 en 2009 (achtereenvolgens bevoegd voor financiën, ruimtelijke ordening en verkeersplanning, cultuur en de haven). Sinds 2009 Vlaams Parlementslid en sinds 2011 Vlaams fractievoorzitter Open VLD.Terug naar overzicht