:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Peeters II steekt kop in het zand voor toekomstige uitdagingen

Het Rekenhof herhaalt in zijn verslag over de begrotingsopmaak 2013 de kritiek die Open Vld de voorbije jaren al dikwijls heeft geformuleerd. Vlaanderen blijft zijn kop in het zand steken voor de zware uitdagingen die het te wachten staat.
 

In 2015 moet er een globaal evenwicht- federale overheid en deelstaten- zijn van Europa. Daarbij moet ook Vlaanderen een serieuze inspanning leveren. “Het wordt ook elk jaar frappanter hoe de regering Peeters II haar kop in het zand steekt en de toekomst weigert voor te bereiden”, zegt voormalig Begrotingsminister Dirk Van Mechelen. “Terwijl het voor iedereen duidelijk is dat er nu dringend keuzes gemaakt moeten worden, blijft Vlaanderen nieuwe uitgaven maken. Dat zal ons de komende jaren zuur opbreken.”


De extra uitgaven in deze begroting stijgen ook dit jaar meer dan de nieuwe inkomsten. Om toch een evenwicht te bekomen, wordt een aantal bedenkelijke éénmalige maatregelen genomen. Zo is het Rekenhof zeer kritisch over het gebruik van de conjunctuurbuffers, die voorzien zijn om te gebruiken in tijden van budgettaire noodzaak. Nu al wordt de economische groei voor volgend jaar lager ingeschat dan het uitgangspunt was bij de begrotingsopmaak. Met andere woorden: het appeltje voor de dorst wordt nu al aangesproken, terwijl er nog zware budgettaire tijden aankomen.


Het is het eerste punt uit een lange lijst van kritiek die het Rekenhof formuleert:


- Peeters zet geen geld opzij voor de overkomst van de fantoombevoegdheden. De Vlaamse regering staat altijd te springen om nieuwe bevoegdheden op te eisen, maar weigert rekening te houden met het kostenplaatje dat met de zesde staatshervorming zal gepaard gaan.


- Peeters II blijft ook weigeren om begrotingsoverschotten te realiseren door haar fixatie om de federale overheid budgettair geen hand toe te steken. Elke overschot dat Vlaanderen boekt, wordt daarbij aanzien als nederlaag tegenover andere regio’s. Dat is een zeer nefaste houding voor een gezond budgettair beleid.


- De schulden en waarborgen op het hoofd van de Vlaamse belastingbetaler blijven elk jaar stijgen. Het Rekenhof uit kritiek op het feit dat Vlaanderen zijn doelstelling om schuldenvrij te zijn tegen 2020 niet nastreeft. Het is volgens het Rekenhof ook onduidelijk hoe een deel van de terugbetaling van de KBC-schuld (€ 1,7 miljard in 2013) gebruikt zal worden.


- Er worden steeds meer financiële engagementen genomen buiten de begroting om, zoals een stijgend bedrag aan beschikbaarheidsvergoedingen die de Vlaamse overheid moet ophoesten voor PPS-constructies.

“Dit zijn punt voor punt onderdelen van de kritiek die Open Vld ook bij de voorgaande jaren heeft geuit op het nefaste begrotingsbeleid van Peeters II. Wat helpt het tijdig een begroting in evenwicht in te dienen als die met haken en ogen aan elkaar hangt, geen duidelijkheid verschaft over de echte financiële toestand van Vlaanderen en de toekomst saboteert in plaats van voorbereidt”, vraagt de liberale fractievoorzitter Sas van Rouveroij zich af.


Sas van Rouveroij & Dirk Van Mechelen
 Terug naar overzicht