:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Vakbonden wonderdokters in overheidsfinanciŽn?

De voorstellen van de ambtenarenvakbonden maken Vlaams minister-president Kris Peeters blij. Een stichtend voorbeeld noemt hij het zelfs. ‘Waarom laat hij dan de volledige begroting niet eens door de overheidsvakbonden onder handen nemen?’, stelt Open Vld-fractievoorzitter Sas van Rouveroij in een eerste reactie.

De vakbonden stellen volgens de media voor om 100 miljoen te besparen zonder aan de koopkracht van de ambtenaren te raken. In een eerste voorstel zal het IT-gebeuren, dat voorheen was uitbesteed, terug door de administratie worden uitgevoerd.

En in een tweede voorstel is sprake van “creatieve besparingen” in het onderwijs ten belope van 80 miljoen waar geen leerkracht iets van zal voelen. Van Rouveroij heeft zeer grote twijfels bij het besparingseffect door het IT-gebeuren terug in huis te halen. “In een dusdanig snel evoluerende IT-wereld heb je binnen de kortste keren weer te maken met een reusachtige achterstand wanneer je denkt als overheid deze evolutie zelf te kunnen bijhouden. Bovendien mogen we toch aannemen dat er destijds goede redenen waren om te beslissen het IT-gebeuren uit te besteden ? Heeft Minister Bourgeois dan destijds de verkeerde keuze gemaakt dat hij nu het contract moet opzeggen ?” zo vraagt de Open Vld-fractieleider zich af. “Of overweegt men eventueel een voor deze coalitie niet voor de hand liggende samenwerking met het federale niveau ? Als dat zou ingegeven zijn door een te verwachten schaalvoordeel, dan is dat een verdedigbare argumentatie. Als dat echter zou te maken hebben met een eventuele BTW-ontwijking, dan zijn dat veel minder nobele intenties”, vindt Sas van Rouveroij.

En over de besparingen in het onderwijs voor een bedrag van meer dan 80 miljoen, is Van Rouveroij nog meer verbaasd. “We zijn zeer benieuwd naar die creatieve oplossingen die niemand zal voelen, temeer omdat het toch lang heeft geduurd om zo’n pijnloze ingreep te vinden. Ik suggereer de minister-president de functie van Minister van Begroting uit te besteden aan de overheidsvakbonden. Want wie 80 miljoen euro kan besparen zonder iemand pijn te doen, is een wonderdokter in de gezondmaking van de overheidsfinanciën. Zo’n dokter moet dringend de ganse begroting onder handen nemen”, zo besluit Sas van Rouveroij enigszins cynisch.Terug naar overzicht