:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Misplaatste euforie van de minister-president

Open Vld-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Sas van Rouveroij begrijpt de euforie van de Minister-President niet bij het 'besparingsplan' van 100 miljoen in de Vlaamse administratie. Als je weet dat het onderwijsluik een pure boekhoudkundige truc is die niks met een besparing heeft te maken, is de euforie zelfs misplaatst, oordeelt van Rouveroij.

Het onderwijsluik (82 miljoen euro) was al eerder bekend. Door het vakantiegeld in de begroting 2013 (dat pas in 2014 wordt uitbetaald) te schrappen en te compenseren met een verhoogde eindejaarstoelage in 2014, smukt men wel de begroting in 2013 op, maar de besparing is nul euro. Bovendien wordt nu ook bevestigd dat vanaf 2015 alles opnieuw aan het overleg moet worden voorgelegd. Nochtans had Minister Muyters, in antwoord op een opmerking van de liberale fractievoorzitter, in het Parlement verklaard dat de 100 miljoen wel degelijk recurrente maatregelen betroffen. Muyters liegt zichzelf dus iets voor, want de feiten bewijzen het tegendeel, stelt Sas van Rouveroij vast.

“Als de Minister-President dit een unicum noemt in de Vlaamse sociale geschiedenis, kunnen wij niet om de vaststelling heen dat dit een constante is in de politieke geschiedenis van deze Vlaamse Regering”, zo stelt van Rouveroij. “Zij ontloopt constant haar verantwoordelijkheden en wentelt ze in dit geval af op de vakbonden. Waarom durft deze Vlaamse Regering haar doelstelling niet ambitieuzer maken en de afslanking van de Vlaamse administratie optrekken van 6% naar 10%, zoals al herhaaldelijk voorgesteld door de Open Vld-fractie? Omgerekend betekent deze verstrengde doelstelling dat 1 op de 3 ambtenaren op het einde van hun loopbaan niet wordt vervangen”, zo rekent van Rouveroij voor. “Dat is nog altijd heel wat minder verregaand dan wat de federale regering heeft beslist waar zelfs 2 op de 3 ambtenaren niet vervangen zullen worden.”Terug naar overzicht