:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Vlaamse Ruzie-regering schuift nu onderwijshervorming op lange baan

Het partijbestuur van Open Vld neemt met verbijstering kennis van de uitspraken van Minister-President Kris Peeters over de hervorming van het onderwijs. De grote onderwijshervorming, die in het regeerakkoord wordt aangekondigd, komt er niet. Nochtans is iedereen het erover eens dat er hervormingen nodig zijn om ons onderwijs ook in de toekomst kwalitatief hoogstaand te houden en om het te hoge aantal leerlingen die vandaag de school verlaten zonder diploma, drastisch te verlagen.

“Een goed onderwijs is cruciaal voor de toekomstkansen van onze jongeren. Zij en hun ouders verwachten daarom van de Vlaamse Regering dat ze met oplossingen komt”, zegt Sas van Rouveroij, Vlaams fractieleider van Open Vld. “Maar door het interne geruzie binnen deze Vlaamse Regering komen die oplossingen er niet. Ook de noodzakelijk hervorming van ons onderwijs wordt nu begraven. Na de lege doos van het Oosterweelcompromis en de sterk verwaterde interne Staatshervorming, strandt daarmee de derde grote hervorming die deze regering ging doorvoeren.”

Kris Peeters is duidelijk in de krant De Standaard: er komt geen grote onderwijshervorming meer in deze legislatuur. De voorstellen van minister van onderwijs, Pascal Smet, worden van tafel geveegd. De enige ambitie die zijn regeringsploeg nog heeft is het uitschrijven van een 'visienota' of 'masterplan' tegen het einde van de legislatuur. De ingrepen die vandaag al dringend zijn, zullen dus nog jaren op zich laten wachten.

Problemen in onderwijs te groot om jongeren en ouders nog twee jaar in onzekerheid te laten

Marleen Vanderpoorten: “Het is zonneklaar dat de interne meningsverschillen tussen de coalitiepartners te groot zijn. Door het hervormingsvoorstel dat reeds twee jaar circuleert af te doen als een persoonlijk voorstel van de minister van Onderwijs, zaait Peeters alleen maar meer verwarring. Smet wil het B-attest afschaffen, zoveel mogelijk leerlingen in het ASO houden en een brede eerste graad invoeren. Peeters vraagt vandaag eigenlijk net het omgekeerde. De kennis van vreemde talen gaat achteruit in Vlaanderen, maar een sterker talenbeleid blijft uit, door de aanwezigheid van een coalitiepartner die enkel het Nederlands wil promoten. De ideologische discussies die nu gevoerd worden, bieden dus op geen enkele vraag van de leerkrachten een antwoord. Nochtans zijn de problemen en de uitdagingen in ons onderwijs te groot om nog twee jaar lang de kop in het zand te steken en de jongeren en ouders nog twee jaar lang in onzekerheid te laten.”

Vanderpoorten wijst er ook op dat 1 op 7 jongeren de school verlaat zonder diploma. Vlaanderen scoort bovendien zeer hoog in de internationale statistieken over zittenblijven. Op het einde van het zesde leerjaar is bijna één op vijf van de leerlingen al minstens een keer blijven zitten. Nochtans toont wetenschappelijk onderzoek aan dat de leerwinst van zittenblijven zo goed als nul is.

Open Vld vraagt debat in het Vlaams Parlement

Open Vld wil daarom niet langer wachten op de Vlaamse Regering en stelt een aantal concrete maatregelen voor. “De studiekeuzebegeleiding moet professioneler”, zegt Ann Brusseel. “Elk kind heeft talent, het is aan het schoolteam om talenten te detecteren en te oriënteren. Alleen zo kun je het zogenaamde watervalsysteem een halt toeroepen, niet door een studiekeuze uit te stellen. Het talenonderwijs moet versterkt worden, we moeten meer leerlingen warm maken voor de wetenschappelijke, technische en technologische studierichtingen. Om de problemen die zich stellen in het secundair te kunnen oplossen, moeten we ook het basisonderwijs versterken. Want wie een leerachterstand heeft opgebouwd in de lagere school, haalt die in het middelbaar niet meer in. Dit alles vergt investeringen en actieplannen die niet op zich kunnen laten wachten.”

De partij stelt voor om het debat over de hervorming van het onderwijs niet langer binnen de regering, maar in het Vlaams parlement te voeren. “Het onderwijs is te belangrijk, te bepalend voor onze samenleving van morgen. We moeten het debat in het Vlaams parlement kunnen voeren. Van deze Vlaamse Regering moeten we toch niets meer verwachten", zegt Ann Brusseel.

De zoveelste hervorming die strandt omwille van interne ruzies

Open Vld stelt vast dat met het begraven van de onderwijshervorming, de Vlaamse Regering geen enkele grotere hervorming tot een goed einde heeft gebracht. Behalve onderwijs, werd ook in het belangrijke mobiliteitsdossier van de Antwerpse Oosterweelverbinding, een compleet onhaalbaar en onbetaalbaar compromis gesloten, waardoor de files in en rond Antwerpen de komende tien jaar alleen maar zullen toenemen. En ook de met veel poeha aangekondigde 'interne staatshervorming' werd herleid tot een flauw afkooksel van de oorspronkelijke plannen.

“Gisteren gaf de voormalige kabinetschef van minister Muyters, Peter Cabus, in een debat op de Antwerpse zender ATV ruiterlijk toe dat de interne staatshervorming van de Vlaamse Regering een ‘aantal kansen gemist heeft’ en ‘slechts een hervorming op papier is’. Men geeft dus zelf toe dat de Vlaamse Regering niet in staat is om belangrijke beslissingen te nemen en knopen door te hakken”, zegt Sas van Rouveroij. “De Vlaming zal deze Vlaamse Ruzie-Regering, die duidelijk niet in staat is om Vlaanderen klaar te maken voor de toekomst, nog anderhalf jaar moeten uitzweten.”Terug naar overzicht