:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Peumans wil geen vragen in plenaire over taaltest

In het Vlaams Parlement mag Khadija Zamouri deze namiddag van voorzitter Jan Peumans (N-VA) minister van Integratie Geert Bourgeois (N-VA) niet vragen waarom hij in zijn nieuw integratiedecreet de hele sector hervormt maar niets doet aan iets waarvan hij zelf zegt dat er geen tijd meer voor te verliezen is: de organisatie van taaltests in de lessen Nederlands voor inburgeraars.

Het is in het Vlaams Parlement de voorzitter die finaal oordeelt over de opportuniteit van de actuele vragen in het vragenuurtje. In de manier waarop hij met dit voorrecht van de parlementsvoorzitter omspringt, zorgde Peumans al herhaaldelijk voor onvrede bij de oppositie. ‘Eigenlijk zou de opportuniteit van een actuele vraag niet mogen worden beoordeeld door de parlementsvoorzitter. Het hoort tot de verantwoordelijkheid van de fracties om te beslissen welke actuele vragen ze stellen’, meent Open Vld-fractievoorzitter Sas van Rouveroij.

Over de geweigerde vraag van Khadija Zamouri grijpt Peumans nu al voor de tweede keer naar zijn handrem. ‘Al vóór de verkiezingen van 14 oktober verklaarde Peumans mijn vraag over de taaltest onontvankelijk. Nochtans hadden in de Antwerpse kiescampagne vertegenwoordigers van alle Vlaamse regeringspartijen zich akkoord verklaard met het voorstel van Liesbeth Homans (N-VA) om die taaltests te organiseren. Waarom zou de minister dat dan niet opnemen in zijn hervormingsdecreet van de integratie- en inburgeringssector?’


Vorige zaterdag stond de minister met dat decreet wel in de media, terwijl het nog niet is ingediend in het Vlaams Parlement. ‘Fier kondigde hij aan dat hij een akkoord heeft over de oprichting van een nieuw Agentschap, een nieuwe administratie zeg maar, waar wellicht een pak nieuwe topfuncties verdeeld kunnen worden’, aldus Khadija Zamouri. ‘In die interviews luidt de minister de alarmbel over de kennis van het Nederlands bij nieuwkomers. Voor het optrekken van de taalvereisten hebben we volgens de minister geen tijd meer te verliezen. Maar helaas pindakaas, daarvoor heeft hij in de Vlaamse regering geen akkoord. Ik had wel eens willen weten waarom we nog een minister van Integratie hebben die geen tijd meer te verliezen heeft om een probleem op te lossen en dan durft afkomen met een groot hervormingsdecreet dat doet alsof dat probleem niet bestaat’, besluit Zamouri.Terug naar overzicht