:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Open Vld verwerpt Tita tovenaarspiste van Muyters

Volgens sommige media zou de N-VA-minister van begroting, Philippe Muyters, de pensioenreserves van de Vlaamse Regering willen aanspreken om het scholentekort op te vangen. Voor Open Vld is dat onaanvaardbaar. Sas van Rouveroij, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement: “Dat zou onverantwoord zijn en niet fair. Ons pensioenstelsel staat zwaar onder druk. Zowel demografisch, sociaal en budgettair. Maar N-VA geeft het geld dat bestemd was voor de pensioenen liever uit. Daarmee wil ze het ene brandje blussen door een nieuw aan te steken en voedt de N-VA het wantrouwen en de onrust bij jong en oud. Deze ‘pijnloze maatregel’ zal de volgende generaties veel pijn doen.” Daarenboven getuigt dit voorstel van een schaamteloze dubbele moraal. “Minister Bourgeois vraagt aan de gemeenten om zelf extra pensioentoelagen te voorzien voor hun ambtenaren en dreigt met sancties. Maar de Vlaamse Regering zou wel zelf doodleuk elke pensioenreserve voor haar eigen ambtenaren mogen opsoupperen?” Open Vld verwerpt daarom deze 'tita-tovenaarspiste' van N-VA en vraagt de Vlaamse Regering om eindelijk structurele ingrepen te doen om het nodige geld voor onze scholen te voorzien.

De Vlaamse Regering is op zoek naar extra geld om het acute plaatsgebrek in de scholen op te lossen. “De Regering Peeters II heeft dit probleem veel te lang laten aanslepen. Zo had ze vorig jaar al extra middelen kunnen vrijmaken. Open Vld heeft bij de begrotingsbesprekingen enkele pistes voorgesteld, maar de meerderheid heeft die telkens weggestemd,” zegt Sas Van Rouveroij. Zo stelde Open Vld onder meer voor om de opbrengst van de verkoop van gronden aan Aquafin te bestemmen voor nieuwe scholen.

Pensioenreserves opsouperen is onverantwoord en niet fair

In haar zoektocht naar extra geld, heeft N-VA-minister Muyters volgen sommige media voorgesteld om de pensioenreserves van de Vlaamse overheid te gebruiken. “Dat zou onverantwoord zijn en niet fair”, zegt Sas van Rouveroij. “Onverantwoord omdat deze maatregel de kost voor de vergijzing en de pensioenen gewoon doorschuift naar de volgende generaties. De ‘pijnloze maatregel’ zal hen veel pijn doen. 57 procent van de jonge mensen tussen 18 en 35 jaar maken zich zorgen over hun later pensioen. 1 op 6 tussen 36 en 65 vreest dat de overheid niet meer in staat zal zijn om pensioenen uit te betalen. Het evidente doel van ons pensioensysteem is op de huidige en toekomstige gepensioneerden van voldoende, voorzienbare en gewaarborgde inkomsten te voorzien zonder dat de jongere generaties daardoor onder een te zware last gebukt gaan", aldus van Rouveroij. Voor Open Vld is dit voorstel van de N-VA dan ook onverantwoord en unfair.

“Daarenboven vraagt Minister Bourgeois in een omzendbrief aan de gemeenten om voldoende geld te voorzien voor het betalen van de pensioenen van hun ambtenaren. Hij dreigt zelfs met sancties voor de gemeenten die dat niet doen. Maar de Vlaamse Regering zou wel haar pensioenspaarpot doodleuk mogen opsouperen?” In omzendbrief BB 2012/1 van 12 juli 2012 geeft minister Bourgeois duidelijke instructies aan de gemeenten bij het opstellen van hun budgetten voor dit jaar. Daarin staat ook de vraag om voor de statutaire en contractuele ambtenaren voldoende pensioentoelagen in te schrijven. In de omzendbrief staat ook een duidelijke waarschuwing: “Als het budget 2013 of het meerjarenplan daardoor niet meer in financieel evenwicht is of als de hogere pensioenuitgaven geheel of gedeeltelijk niet in het budget of in het meerjarenplan worden doorgerekend, zodat een fictief evenwicht ontstaat, is dat een reden tot schorsing.”

“Verwijs ‘tita-tovenaarspiste’ van N-VA naar de prullenmand en maak werk van structurele oplossingen”

“We kunnen ons echt niet inbeelden dat een minister die zo strikt is ten aanzien van de gemeenten, op eigen terrein de teugels zou laten vieren”, zegt Sas van Rouveroij. Open Vld vraagt daarom dat de Vlaamse Regering deze “tita-tovenaarspiste” van N-VA naar de prullenmand verwijst en dat doet wat ze al veel langer had moeten doen: structureel besparen en zo de middelen vrijmaken om de kerntaken, zoals de bouw van degelijke scholen, naar behoren te kunnen uitoefenen.Terug naar overzicht