:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Vlaanderen heeft nieuwe David Copperfield

Open Vld is niet onder de indruk van het akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs dat de Vlaamse Regering vandaag voorstelde in het Vlaams Parlement. “Het akkoord is één grote illusie, gecreëerd door ‘David Copperfield’ Kris Peeters.

Je kan immers maar van een akkoord spreken als alle partners het eens zijn over hetzelfde en als het ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd,” zegt Vlaams fractieleider Sas van Rouveroij. “Dat is niet het geval: SP.a en N-VA geven een tegengestelde uitleg van het akkoord en er zal pas in 2016 beslist worden of het plan doorgaat of niet.” Open Vld betreurt deze onduidelijkheid en schuift een eigen alternatief naar voor.

Ondanks het feit dat de minister-president meermaals in het parlement heeft beloofd dat de regering nog voor het einde van de legislatuur met een ontwerpdecreet zou komen over de onderwijshervorming, gaan de meerderheidspartijen nu akkoord met enkel een ‘Masterplan’. “We kennen de waarde van ‘Masterplannen’ van deze regering, kijk maar naar het Antwerpse Oosterweelproject: 142 miljoen euro aan ontwerpen en studies, maar nog geen begin van een oplossing voor de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen,” stelt van Rouveroij vast. De liberale fractieleider vreest daarom dat dit ‘Masterplan’ eenzelfde lot zal ondergaan.

Ook deze hervorming wordt uitgesteld

“Ondanks het akkoord dat gesloten werd, leggen de coalitiepartners N-VA en SP.a de tekst op een totaal verschillende manier uit. Minister Smet zegt dat de schotten tussen ASO, TSO en BSO verdwijnen, mijnheer De Wever zegt het omgekeerde. Minister Smet zegt dat er een brede eerste graad komt, mijnheer De Wever niet. Wat is het nu? Het fundamentele meningsverschil blijft, ondanks het zogenaamde ‘akkoord’. Dat belooft weinig goeds.”

Bovendien voorziet men pas een definitieve beslissing in 2016. “Pas dan gaat men nagaan of men echt wil doorgaan met het plan of niet. De beslissing wordt dus ook hier uitgesteld, zoals de Vlaamse Regering dat al in zoveel andere dossiers gedaan heeft,” zegt van Rouveroij.

Open Vld betreurt dit nieuwe uitstel en de grote onduidelijkheid die er heerst over de juiste inhoud van het akkoord. “Het is nu al duidelijk dat dit akkoord nooit zal worden uitgevoerd. Daarvoor is er teveel ruis op de boodschap,” zegt oud-minister van onderwijs, Marleen Vanderpoorten. “De leerkrachten leerlingen en ouders verdienen beter. Ze vragen een duidelijke visie en duidelijke beslissingen.”

Open Vld schuift eigen alternatief naar voor

Open Vld heeft zo een visie. “We willen komen tot een helder tweesporenmodel in het secundair onderwijs”, zegt Marleen Vanderpoorten. “Er is een verschil tussen jongeren die willen en kunnen leren en jongeren die snel willen en kunnen werken. Deze laatsten bieden we de kans om via een versterkte en verbeterde beroepsopleiding vakman te worden. De anderen geven we de mogelijkheid om een onderwijstraject te volgen dat meer dan vandaag aandacht heeft voor hun interesses en talenten.” Daarvoor wil Open Vld werk maken van een sterkere integratie tussen ASO, TSO en KSO aan de ene kant en een versterking van het BSO aan de andere.

“We willen komen tot één humaniora, waarin zowel technische en dus praktische opleidingen een plaats hebben, als de studierichtingen die meer theoretisch van aard zijn. Concreet zullen leerlingen kunnen kiezen tussen theorie of techniek, maar ook voor opleidingen die elementen van deze drie richtingen combineren,” zegt Vanderpoorten. “Met dit nieuwe model maken we een einde aan de (onterechte) negatieve perceptie van het technisch onderwijs en versterken we de kwaliteit van het ASO. Het ASO wordt dus zeker niet afgeschaft. Leerlingen die de klassieke ASO-opleidingen van vandaag willen volgen, zullen dat ook in het nieuwe tweesporenmodel kunnen doen.“

Daarnaast wil Open Vld het huidige beroepsonderwijs sterk verbeteren. “Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in een meer toekomstgerichte infrastructuur; in leerkrachten die deels op de werkvloer staan, en deels in het onderwijs; is er nood aan kleinere klasgroepen voor de algemene vakken; en moet er meer samenwerking zijn met de VDAB, Syntra en de bedrijfswereld,” zegt Vanderpoorten. “Met deze ingrepen willen we van de keuze voor een beroepsopleiding een positieve keuze maken.”

Ook ingrijpen in het basisonderwijs

Open Vld vraagt dat behalve hervormingen in het secundair onderwijs, er ook ingrepen komen in het kleuter- en basisonderwijs. “We denken hierbij aan de verlaging van de inschrijvingsplicht voor kleuters vanaf 3 jaar en de inschakeling van vakleerkrachten in de laatste jaren van het basisonderwijs. Zo maken we de overgang van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar eenvoudiger,” zegt Vanderpoorten. “Vele van deze maatregelen kunnen snel worden ingevoerd, we hoeven niet te wachten tot 2016 of later.”

Klik hier om de tussenkomst van Sas te herbekijken.Terug naar overzicht