:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Vlaams parlement keurt calamiteitenscherm tegen files goed

Het Vlaams Parlement keurde gisteren een resolutie goed die de Vlaamse Regering vraagt werk te maken van het plaatsen van calamiteitenschermen op autosnelwegen bij zware ongevallen.

“Het voorstel vraagt om bij zware ongevallen schermen te plaatsen om het verkeer op de andere rijbaan en eventuele naastliggende rijstroken het zicht op het incident te ontnemen. Op die manier willen we kijkfiles zo veel als mogelijk vermijden,” zegt Sas van Rouveroij, fractieleider van Open Vld in het Vlaams Parlement en initiatiefnemers van de resolutie. De resolutie kreeg ook de steun van de Vlaamse meerderheidspartijen. Open Vld hoopt dat er nu snel werk wordt van gemaakt.

Zware verkeersongevallen op autosnelwegen trekken al snel de aandacht van andere weggebruikers. Kijkfiles en gevaarlijke situaties zijn dan ook vaak het gevolg. Vandaar het voorstel van Sas van Rouveroij voor het plaatsen van calamiteitenschermen. “Als op strategische punten in heel Vlaanderen schermen klaarstaan, kunnen ze snel worden ingezet. Na het plaatsen van een scherm lost de kijkfile binnen afzienbare tijd op,” zegt van Rouveroij. Calamiteitenschermen zijn afrolbare schermen, met een lengte van 100 tot 200 meter.

Buitenlandse voorbeelden bewijzen dat het werkt

“Elk jaar staan we met z’n allen 32 miljoen uur in de file in ons land. Dat is goed voor een economisch verlies van 610 miljoen euro. Een kwart van de filetijd zou het gevolg zijn van ongevallen. Elke manier om die filetijd te beperken is mooi meegenomen,” aldus Sas van Rouveroij. De plaatsing van calamiteitenschermen kan daartoe bijdragen.

Dat blijkt ook zeer duidelijk uit buitenlandse ervaringen. “Sinds 1997 maken meerdere wegendistricten van het Ministerie van Verkeer in Nederland gebruik van calamiteitenschermen. De resultaten zijn positief. Verkeersdeskundigen zijn ervan overtuigd dat deze schermen de kijkfiles effectief terugdringen,” zegt Sas van Rouveroij.

Kostprijs kan geen argument zijn

Sas van Rouveroij, die het voorstel samen met zijn collega’s Dirk De Kort, Lies Jans, Steve D’Hulster, Marino Keulen, Griet Smaers en Annick De Ridder indiende, is blij met de kamerbrede steun voor het voorstel. Sas van Rouveroij: “De Vlaamse Regering wordt nu gevraagd om de haalbaarheid en mogelijke locatiezones voor calamiteitenschermen te onderzoeken en vervolgens te starten met proefprojecten op de Vlaamse snelwegen. We hopen dat ze er nu ook snel werk van maakt. De kostprijs van de schermen kan alvast geen argument zijn om het niet te doen. Gezien de hoge maatschappelijke kost, uitgedrukt in euro’s en ergernis, van files, zijn de calamiteitenschermen zo goed als onmiddellijk terugverdiend,” aldus de liberale Vlaamse fractieleider.

Klik hier om het interview op Radio 1 te herbeluisteren, klik hier om AVS te herbekijken.Terug naar overzicht