:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Open VLD biedt Peeters aanwervingsplan aan

'De federale regering doet al wat ze kan door de loonkostenhandicap aan te pakken', zegt Vlaams fractieleider Sas Van Rouveroij in 'De Standaard van 17 juni.
'Vlaanderen kan ondersteunen. We zitten op een scharnierpunt. Voor 2014 is er groei aangekondigd, maar bedrijfsleiders aarzelen om aan te werven. De bedrijven die investeren, steunen, daar gaat het nu om.'

De Standaard, 17 juni 2013

Open VLD biedt Peeters aanwervingsplan aan

De liberalen willen in het Vlaams Parlement steun leveren aan een plan voor 520 miljoen euro lastenverlagingen.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) overlegt morgen met premier Elio Di Rupo (PS) en andere regeringsleiders over een concurrentiepact, een strategie om de hoge loonkosten in ons land omlaag te krijgen. Voor Peeters is die kwestie hoogdringend geworden nadat Vlaanderen enkele aantrekkelijke buitenlandse investeringen aan zijn neus zag voorbijgaan.

Peeters deed vorige week in een eerste contact met Di Rupo al enkele suggesties, onder meer het voorstel om in bepaalde zones een gunstiger fiscaal regime te installeren voor ondernemingen. Open VLD, op Vlaams niveau in de oppositie en federaal in de meerderheid, doet er nu een schep bovenop.

'De federale regering doet al wat ze kan door de loonkostenhandicap aan te pakken', zegt Vlaams fractieleider Sas Van Rouveroij. 'Vlaanderen kan ondersteunen. We zitten op een scharnierpunt. Voor 2014 is er groei aangekondigd, maar bedrijfsleiders aarzelen om aan te werven. De bedrijven die investeren, steunen, daar gaat het nu om.'

Open VLD legt een Vlaams aanwervingsplan van 300 miljoen euro voor, bestaande uit drie keer 100 miljoen euro aan lastenverlagingen voor jongeren, 50-plussers en langdurig werklozen. De bedoeling is om de criteria eenvoudig te houden.

Jongeren met maximaal een diploma hoger secundair krijgen een korting tot hun 25 jaar, hoe jonger, hoe meer korting. Voor 50-plussers stijgt de korting met hun leeftijd en moet ze gelden voor alle lonen, niet alleen voor de lage. Voor langdurig werklozen tussen 25 en 50 jaar geldt een lineaire korting na een werkloosheid van minimum één jaar.

Voor een dergelijk doelgroepenbeleid is Vlaanderen nu al bevoegd. Voor Open VLD moet de beslissing ook snel vallen. Na de uitvoering van de staatshervorming kunnen de kortingen dan geïntegreerd worden in de budgetten van RSZ- en RVA-kortingen voor werkgevers.

Eerder heeft Open VLD ook al voorgesteld om de onroerende voorheffing op materieel en outillage helemaal af te schaffen, dat is goed voor 220 miljoen. Open VLD wil Vlaanderen dus een inspanning van 520 miljoen euro laten leveren.

'De Vlaamse regering had in de begroting 2012 660 miljoen aan niet-gebruikte kredieten, onderbenutting dus. Op het budget "werk" alleen al was er 48, 2 miljoen niet gebruikt. Er moet toch een mogelijkheid zijn om de onderbenutting in de lopende begroting te verschuiven om dit plan te financieren', zegt Van Rouveroij. 'Na de begrotingscontrole is er trouwens een buffer van 100 miljoen aan beleidsruimte ingeschreven. En anders moet de Vlaamse regering maar keuzes maken, daarvoor is ze gekozen.'

Open VLD wil ook dat de Vlaamse regering eindelijk resultaten boekt met de vereenvoudiging van procedures, knopen doorhakt in de grote investeringsdossiers en de 'onaanvaardbare achterstand' bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wegwerkt.
 Terug naar overzicht