:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Vlaamse Regering blijft talmen met beslissing Oosterweel

De Vlaams Regering heeft alle informatie om te beslissen over de aanbesteding van de Oosterweelverbinding, maar blijft talmen en schuift de hete aardappel verder voor zich uit. Dat zegt Open Vld, nadat het alle briefwisseling tussen de Vlaamse Regering en de Europese Commissie heeft kunnen inkijken.

“De Vlaamse Regering weet goed genoeg dat zij en zij alleen de knoop zal moeten doorhakken over de aanbesteding. Toch blijft men naar de Europese Commissie kijken en wacht men verder af. Maar het is wachten op Godot,” zeggen Sas van Rouveroij, Annick De Ridder en Dirk Van Mechelen, Vlaamse volksvertegenwoordigers voor Open Vld. Open Vld vermoedt dat de Vlaamse Regering de beslissing over Oosterweel over de verkiezingen van 2014 wil tillen. “Dat is onaanvaardbaar. Bovendien dreigt dit allemaal zware schade toe te brengen aan de Vlaamse economie.”

In het Vlaams Parlement werd vandaag een actualiteitsdebat gehouden over de Antwerpse Oosterweelverbinding. Dit naar aanleiding van berichten dat de Europese Commissie geen beslissing zal nemen over de vraag of er nu een nieuwe aanbesteding zal moeten uitgeschreven worden voor de hertekende Oosterweelverbinding of niet. “Minister-president Peeters blijft echter hardhorend. Hij denkt dat de Europese Commissie zelf zal beslissen, hoewel uit alle informatie die men heeft gekregen, duidelijk blijkt dat dat niet zal gebeuren,” zegt Vlaams fractieleider Sas van Rouveroij.

Vlaamse Regering moet beslissen maar wil niet

Dat betekent dat de Vlaamse Regering zelf de knoop zal moeten doorhakken of er een nieuwe aanbesteding moet gebeuren of niet. “Maar dat wil ze kost wat kost vermijden, uit schrik voor een schadevergoeding die ze zou moeten betalen aan Noriant, de aannemer aan wie de oorspronkelijke opdracht was toegewezen,” zegt Dirk Van Mechelen. “Bovendien is de regering intern zwaar verdeeld over de hele kwestie.” Voor Open Vld is het duidelijk dat de Vlaamse Regering stilaan maar zeker met de neus op de feiten wordt gedrukt: haar dubbelbesluit van september 2010 blijkt onuitvoerbaar. “Maar deze conclusie wil de Vlaamse Regering niet aanvaarden voor de verkiezingen van 2014,” aldus Van Mechelen.

Verder uitstel brengt Vlaamse economie verdere schade toe

Open Vld is ervan overtuigd dat het hele pingpongspel dat nu met de Europese Commissie wordt gespeeld, dient om een beslissing over Oosterweel verder uit te stellen en over de verkiezingen van 2014 te tillen. Voor Open Vld is dat onaanvaardbaar. “Vlaanderen gaat er economisch op achteruit. Dat blijkt uit zowat alle recente economische rapporten. In plaats van een Vlaamse Regering te hebben die krachtig bestuurt en de economische troeven van Vlaanderen, zoals de centrale ligging, ten volle uitspeelt hebben we een Vlaamse Regering die blijft talmen. De gevolgen zullen nefast zijn. Niet alleen gaan de Antwerpenaren en vele andere Vlamingen in de file blijven staan, maar dreigt ook de Vlaamse economie verder klappen te krijgen,” zegt Sas van Rouveroij.

Snel starten met andere maatregelen

Daarom herhaalt Open Vld haar vraag dat de Vlaamse Regering niet alles verder uitstelt, maar zeker als beslist om zo snel mogelijk te starten met andere belangrijke werken die de mobiliteit in Antwerpen kunnen verbeteren. “We denken hierbij aan de aanleg van de twee zogenaamde “bretellen”. Dit zijn de geplande verbindingen tussen de E34 en de E17 in het Waasland en tussen de E34 in Wommelgem en de knoop E19-A12 in Ekeren. Daarnaast kan men ook versneld werk maken van een dynamisch verkeersmanagement en van het installeren van tijdelijke noodbruggen op de Singel. Als dit gepaard gaat met de vermindering van het aantal op- en afritten op de Antwerpse ring, zal het fileleed vandaag al kleiner worden,” zegt Annick De Ridder.

Om sas te herbeluisteren op Radio 1, klik hierTerug naar overzicht