:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Sas wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent

Vanavond heeft de raad van bestuur van Ugent het voorstel van het nominatiecomité om mij aan te stellen als voorzitter met meer dan de vereiste 2/3 der stemmen goedgekeurd. Ik voel mij vereerd door dit vertrouwen en aanvaard deze opdracht met overtuiging.

Als voorzitter van de raad van bestuur van Universiteit Gent zal ik met enthousiasme mijn bijdrage leveren om in een gedreven dialoog met alle geledingen van de raad van bestuur en de universitaire wereld verder vorm te geven aan haar missie en strategische doestellingen.

Alhoewel geen enkele regel dit verbiedt acht ik deze opdracht moeilijk verzoenbaar met mijn voorzitterschap van de Open VLD-fractie in het Vlaams Parlement. Ik heb mijn ontslag aangeboden aan de partijvoorzitter die dit heeft aanvaard. De procedure tot vervanging zal worden ingeleid.

Ik kijk met veel voldoening terug op de 2,5 jaar dat ik de Vlaamse Open VLD – fractie mocht leiden. Het coachen van 21 fijne collega’s heeft mij gesterkt als mens en als liberaal politicus. Het was een zeer intense en bijzonder leerrijke periode. Desalniettemin wens ik in te gaan op de uitdaging die de universiteit Gent mij nu aanbiedt. Dat ik de vaardigheden die ik in mijn 30 jarige politieke loopbaan nu mag en kan aanwenden om Ugent verder uit te bouwen tot een maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die open staat voor alle studenten ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond ervaar ik als een voorrecht.

klik hier om het interview op Radio 1 te herbeluisteren.Terug naar overzicht