:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

“Lieten geeft liever geld voor derde VRT-net, dan voor regionale zenders”

De Vlaamse regering heeft een voorstel klaar om het decreet op de regionale omroepen aan te passen. Volgens het voorstel zouden de tien regionale omroepen in Vlaanderen van de distributeurs Telenet en Belgacom een vergoeding krijgen op basis van het bereik van hun programma's. Open Vld wil dit voorstel grondig bestuderen, maar stelt vast dat de Vlaamse regering wel geld veil heeft voor een nutteloos derde VRT-net, maar niet voor de regionale omroepen. “Bloeiende private ondernemingen worden gezien als een ‘kaskoe’, terwijl de publieke omroep alle mogelijke financiële steun mag blijven verwerven,” zeggen Vlaams Volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij en fractieleider Bart Tommelein.

Het voorstel houdt in dat niet de Vlaamse regering, maar private ondernemingen geld op tafel moeten leggen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij: “Minister Lieten wil via de decreetswijziging de distributeurs verplichten om de regionale omroepen te vergoeden op basis van bereik. Het is spijtig dat de minister wel een aantal miljoenen vindt voor een derde net van de VRT, maar niet bereid is om ook maar één euro extra voor de regionale zenders te voorzien. Liever verplicht de ministers private bedrijven om geld op tafel te leggen. Dat doet ze trouwens ook al via de stimuleringsplicht.”

Volgens de liberalen zou een deel van het geld dat de VRT krijgt voor het derde net voor heel wat ondersteuning bij de regionale spelers kunnen dienen. De regionale omroepen zijn immers geen gewone private spelers, want ze krijgen in het mediadecreet specifieke opdrachten van de overheid toebedeeld. Open Vld vindt daarenboven dat de VRT te veel regionale reclame werft. “De VRT jaagt met Radio 2 op specifieke regionale reclame-inkomsten. Dat is regelrecht vissen in de inkomstenvijver van de regionale zenders. Het is dan een beetje gemakkelijk om de kosten door te schuiven naar de private distributeurs”, zo stelt Sas van Rouveroij

Regionale omroepen hebben belangrijke taak

Maar de liberalen willen de definitieve teksten en de bespreking in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement afwachten om een definitief oordeel te vellen. Zo lijkt het vrijwaren van redactionele onafhankelijkheid een positieve zaak. Andere vragen kunnen dan weer gesteld worden bij de methode om het bereik te meten of bij de manier waarop de zenders met exploitatiemaatschappijen moeten of mogen werken. Fractievoorzitter Bart Tommelein: “De regionale omroepen hebben een belangrijke taak te vervullen, omdat ze dicht bij de mensen staan. We willen het ontwerpdecreet waarmee de minister naar het Parlement zal komen dan ook grondig bestuderen, vooraleer definitief te oordelen. Maar één ding blijft wel duidelijk. De socialistische minister van Media blijft bloeiende private ondernemingen als een kaskoe zien, terwijl de publieke omroep alle mogelijke financiële steun mag blijven verwerven.”Terug naar overzicht