:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Waarvoor gaan we?

Onze wereld is voortdurend in verandering. Maar de snelheid waarmee die verandering plaatsvindt zorgt niet steeds voor verbetering. Door angst en onzekerheid staan we al te gauw vrijheid af aan de overheid, in ruil voor een vals gevoel van veiligheid.

Het gevoel dat iemand voor ons zorgt en al onze problemen zal oplossen. Evenwichtige keuzes zijn nodig. Niet de angst mag overheersen, wel het geloof, het geloof in de kracht van het individu en zijn vermogen om vooruit te gaan.

Ik zet me al jaren in voor een meer liberale samenleving. Na twintig jaar schepenschap zette ik in 2009 de stap naar de nationale politiek in het Vlaams Parlement. Niet minder dan 1.121wetgevende en controlerende initiatieven maken mij tot koploper in Oost-Vlaanderen.

De uitdagingen vandaag zijn groot. Want als we denken dat onze vrijheden, ons onderwijs, onze gezondheidszorg, ons pensioenstelsel, zonder slag of stoot verworven zijn en blijven, dan vergissen we ons.

We moeten allemaal het beste van onszelf geven, elk individu moet zichzelf overstijgen en dan zullen we het morgen als maatschappij veel beter hebben dan vandaag.

Mijn concrete actiepunten:

Een slagvaardig  Vlaanderen

Vlaanderen is bestuurlijk verrommeld zodat een grondige opkuis moet zorgen voor een sterker en doelmatiger Vlaanderen met minder overheidsbeslag en lagere belastingen. Met de Vlaamse overheid en met sterke steden en gemeenten die samenwerken hebben we genoeg overheid op regionaal niveau. De volgende Vlaamse Regering moet de bestuurskracht van de steden en gemeenten vergroten door een weloverwogen pakket aan maatregelen gaande van meer autonomie via volwaardige subsidiariteit, meer economische ontwikkelingskansen, beter onderbouwde financiering door hervorming van het gemeentefonds, schaalvergroting door fusies enz. Kortom, maatwerk. Zo kunnen de provincies afgeschaft worden en de opdrachten deels naar Vlaanderen, deels naar de steden en gemeenten en deels verdwijnen. De OCMW’s moeten integraal inkantelen in de steden en gemeenten waardoor ook hier een aanzienlijke structuurwinst mogelijk is.

Minder regels, meer vrijheid

Vlaanderen moet haar regeldrift beheersen en meer ruimte geven aan het oplossend vermogen van burgers en bedrijven. De Vlaamse Regering moet meer waarde hechten aan de creativiteit van mensen en bedrijven om problemen aan te pakken. Aan de burgers en bedrijven moet worden duidelijk gemaakt dat niet alles meer in het bakje van de overheid kan worden gelegd want dat dit een doodlopend spoor is. De vermaatschappelijking en vermarkting van talloze overheidsopdrachten is onontkoombaar willen we het niveau van de dienstverlening niet alleen waarborgen voor nu maar ook voor de nieuwe generaties. Overheid moet een partner en geen flik zijn. Alleen samen, overheid en private sector, jong en oud, kan morgen beter worden dan vandaag.

Samen vooruit

Zoals haar universiteiten moet ook Vlaanderen niet de middelmaat maar de excellentie nastreven. Willen we overleven in deze wereld zullen we constant het verschil moeten maken. Dat verschil is enkel mogelijk wanneer we stevig en dus meer investeren in onderzoek en ontwikkeling. Wanneer we kracht geven aan het talent van jong en oud. Wanneer de overheid de mensen goesting geeft en niet ontneemt door regeltjes om te ondernemen, om vooruit te willen. Want niemand gaat alleen vooruit. Daar worden we met z’n allen beter van
 Terug naar overzicht