:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Commissie Speed

De Commissie 'Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten' van het Vlaams Parlement heeft in de Schelp haar eindrapport "Sneller door beter" voorgesteld aan de Vlaamse Regering. Sas maakte ook deel van deze commissie en is mede-ondertekenaar van de resolutie. Kijk hier voor een interview met Sas op Actua TV.

Onder het voorzitterschap van Johan Sauwens onderzocht de tijdelijke parlementaire commissie de oorzaken van de vertraging in uitvoering van investeringsprojecten. Na verschillende hoorzittingen met de stakeholders, presenteerde het parlement een lijvig document met aanbevelingen voor de Vlaamse Regering.Terug naar overzicht