:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Voorstel van decreet van Sas kamerbreed gestemd

Een unicum in de geschiedenis in het Vlaams Parlement: het voorstel van decreet houdende diverse wijzigingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen waarvan Sas hoofdindiener is, werd goedgekeurd door zowel meerderheid als oppositie.

Het voorstel heeft betrekking op een aantal noodzakelijke rechtzettingen en verduidelijkingen aan het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen. De volledige versie van het decreet kan je hier vinden.Terug naar overzicht