:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Sas waarschuwt voor de plaatsing van zonnepanelen langs de straatzijde van een woning

De Europese 2020 strategie streeft tegen het jaar 2020 naar 20 procent minder CO2 uitstoot, de verhoging met 20 procent van de energie-efficiëntie en 20 procent gebruik van hernieuwbare energie. In deze tijden van dure energieprijzen en interessante subsidies stappen steeds meer gezinnen en bedrijven over op energiebevoorrading door zonnepanelen. Eco is hot en happening. En dat is meer dan terecht.

Zonnepanelen dienen uiteraard zoveel als mogelijk schaduwvrij te worden geplaatst. Dat is niet steeds mogelijk wanneer de zonnezijde aan de straatkant ligt en straatbomen werden geplant. Dit kan voor een aanzienlijk rendementsverlies lijden. In een PV-zonnepanelen zijn de zonnecellen in serie geschakeld. Elke beschaduwde zonnecel wordt een weerstand die de stroomopwekking sterk hindert, vergelijkbaar met het plaatselijk dichtknijpen van een volle tuinslang.

Volksvertegenwoordiger van Rouveroij: “Zowel de gemeentebesturen als het Vlaams Gewest worden dan ook geconfronteerd met verzoeken van zonnepaneelbezitters met de vraag de bomen te snoeien die zorgen voor hinderlijke schaduw. Een moeilijke afweging voor de wegbeheerder gezien het niet de bedoeling kan zijn bomen te rooien of onredelijk te snoeien ten behoeve van zonnepanelen. Straatbomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in vele straten. Maar de vraag op zich is natuurlijk legitiem gezien zonnepanelen een bijdrage leveren aan de nood voor meer groene energie.”

Aldus heeft Volksvertegenwoordiger van Rouveroij minister Crevits gevraagd wat haar standpunt terzake is. De minister ziet geen reden voor bijzondere maatregelen wanneer straatbomen een optimale opbrengst van zonnepanelen hinderen en verwijst naar artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, dat handelt over abnormale burenhinder.

Minister Crevits: “De aangelanden die menen rendementsverlies te lijden omwille van de schaduw van bomen langs de wegen, kunnen zich steeds beroepen op de evenwichtsleer gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de hinder als abnormaal moet worden beschouwd, kan deze worden geremedieerd, zoniet dient de burger dit te aanvaarden als normale hinder. De grens tussen normale hinder en overlast is evenwel zeer fijn en hoofdzakelijk een feitenkwestie die geval per geval moet worden bekeken. Het is moeilijk hierin een algemene lijn te trekken. De problematiek van het rendementsverlies is niet van die aard dat er een eenvormige regeling voor alle gevallen kan worden uitgewerkt.” De wegbeheerder die één van de hoogste aantallen straatbomen beheert, is de stad Gent met 30.652.

Volksvertegenwoordiger van Rouveroij informeerde dan ook naar het standpunt van het stadbestuur van Gent: "Het standpunt van de Stad komt erop neer dat bij bestaande bomen geen drastische snoeiwerken zullen plaatsvinden ten behoeve van zonnepanelen. Het opsnoeien van de bomen door de Groendienst gebeurt om de rijbaan over voldoende hoogte vrij te houden voor verkeer. Volgens de Politieverordening op de reinheid en de gezondheid in de gemeente moeten bomen tot minstens 4,5 meter boven de rijbaan worden opgesnoeid".

Sas van Rouveroij: “Investeerders in zonnepanelen langs straatzijde zijn dus gewaarschuwd. Voor ze hun investeringsbeslissing nemen, gaan ze best na of bestaande straatbomen bij verdere groei de opbrengst kunnen hinderen dan wel of de wegbeheerder van plan is straatbomen te planten in welk geval ze best overleg plegen met de bevoegde diensten.”Terug naar overzicht