:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Compromis over beheersovereenkomst De Lijn

Deze namiddag stemt de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken een voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst 2010-2014 van de Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn. De nieuwe beheersovereenkomst is al enige maanden een discussiepunt binnen de commissie. De laatste beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn liep tot en met 31 december 2009. Die diende dus per 1 januari 2010 vernieuwd te worden. Zover kwam het echter nog niet. Open Vld zorgde destijds voor de agendasetting van dit punt en lanceerde als eerste partij op 3 maart 2010 een voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst, pas op 17 juni volgde de meerderheid met een aanvullend voorstel.

Annick De Ridder: “De meerderheidspartijen namen in hun voorstel van resolutie de meeste punten van onze resolutie over, aangevuld met een aantal eigen items zoals vb. de differentiëring van de boetetarieven en de verhoging van de controle op zwartrijden. Samen met collega’s Sas van Rouveroij en Marino Keulen diende ik nog een aantal amendementen in op de tekst van de meerderheid, waarbij we o.m. aandacht vragen voor het probleem van de lege bussen.”
 
“ We willen streven naar de inzet van het meest efficiënt openbaarvervoermiddel,” vult Sas van Rouveroij aan. Dit kan door waar mogelijk belbussen in te zetten op structureel onderbezette lijnen en structureel onderbezette belbussen te vervangen door taxi’s. Tevens dienen steden en gemeenten veel meer te worden betrokken in de besluitvorming.” De amendementen worden mee ondersteund door collega’s uit de meerderheid.
 
De Vlaamse Open Vld-fractie zal straks dan ook het voorstel van de meerderheid mee goedkeuren omdat de eisen van de liberale fractie zijn overgenomen in het voorstel. De Ridder is blij dat – na meermaals uitstel van de behandeling van het resolutievoorstel van Open Vld – er nu eindelijk een resolutie wordt goedgekeurd en hoopt alvast dat de Vlaamse Regering snel uitvoering geeft aan de resolutie en dat er m.a.w. snel een nieuwe beheersovereenkomst wordt opgemaakt met de VVM De Lijn.
 
Op basis van deze resolutie moet het mogelijk zijn het openbaar vervoer in de toekomst uit te bouwen tot een efficiënte, vraaggerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening voor burgers en bedrijven.
 


Terug naar overzicht