:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Holebibeleid van de Vlaamse Gemeenschap

Sas van Rouveroij: “Werkgevers hebben alle belang bij een holebivriendelijke werksfeer. Het staat vast dat wie zich goed in zijn vel voelt, beter functioneert”. Uit onderzoek van de dienst Emancipatiezaken blijkt echter dat bij de Vlaamse overheid als werkgever holebi’s nog al te vaak worden geconfronteerd met verbale intimidatie, seksueel getinte opmerkingen en spot.

Vlaams Parlementslid Sas van Rouveroij juicht dan ook het initiatief Overuit toe, het holebinetwerk dat de  Vlaamse overheid voor haar eigen ambtenarenkorps onlangs via een open brief lanceerde. Overuit is een open netwerk waarin holebi’s, transgenders en hetero’s elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken aan wederzijds respect.
 
De dienst Emancipatiezaken van het departement Bestuurszaken heeft 326 leden van het top- en middenmanagement gevraagd deze open brief te ondertekenen met het engagement om Overuit bij hun personeelsleden bekend te maken.
 
Sas van Rouveroij: “Bij het verschijnen van de open brief op het extranet van de Vlaamse overheid stelde ik echter vast dat een hele reeks  leidinggevenden de brief niet onderschreven hadden”.
 
Hierover ondervraagd antwoordde minister Bourgeois dat 230 leidinggevenden lieten weten achter de brief te staan. Twee reageerden afwijzend  omdat ze de aanpak ofwel stigmatiserend ofwel een voorbeeld van ‘positieve discriminatie’ vonden. Van de overige kwam geen reactie.
 
Sas van Rouveroij: “Het is goed 2/3de van de leidinggevenden een positief signaal geven, maar het is zeer bedenkelijk dat 1/3de het niet de moeite vonden om te reageren. De dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse overheid zal dus nog meer initiatieven moeten nemen. De overheid heeft een voorbeeldrol als werkgever bij het aanzetten van haar ambtenaren om respectvol en verdraagzaam met elkaar om te gaan, en moet een voorloper zijn in het doorbreken van het hokjesdenken”.
 
 


Terug naar overzicht