:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Jaarverslag Vlaams Parlement

Dit is het eerste jaarverslag ‘nieuwe stijl’ dat zich met meer toegankelijke teksten tot een ruimer publiek richt. Het jaarverslag belicht vooral de politieke items die in 2009-2010 veel aandacht kregen. Nieuw is ook dat de statistische gegevens niet langer deel uitmaken van het jaarverslag.

Het Vlaams Parlement ziet het huidige jaarverslag als een PR-instrument dat zich richt tot een ruim publiek. Daarom werd een nieuw look & feel gecreëerd die gebaseerd is op de nieuwe huisstijl en die aansluit bij de communicatiestrategie van het Vlaams Parlement.

Om het jaarverslag toegankelijker te maken, werden de belangrijkste politieke dossiers geselecteerd die in de commissies en in de plenaire vergadering aan bod kwamen. De teksten over deze thema’s kregen ook herkenbare titels mee.

De talrijke cijfers, technische grafieken en statistieken maken geen deel meer uit van het jaarverslag, maar worden in de vorm van webstatistieken gepubliceerd op de website: www.vlaamsparlement.be/statistieken.

En om het jaarverslag een persoonlijk tintje te geven, mochten een aantal journalisten vrij hun zeg doen over de werking van het Vlaams Parlement. Die persoonlijke touch is ook terug te vinden in een rubriek over vroeger en nu: een aantal gewezen leden vertellen over ‘de goede oude tijd’, terwijl een aantal nieuwelingen hun eerste ervaringen met het Vlaams Parlement delen.

Het Jaarverslag 2009-2010 van het Vlaams Parlement is raadpleegbaar op de website van het Vlaams Parlement: www.vlaamsparlement.be of via deze link.
Een gedrukt exemplaar is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar: telefonisch via 0495 36 53 02 of via mail: externe.relaties@vlaamsparlement.be.
 Terug naar overzicht