:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Sas op villa politica

Tijdens het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement heeft parlementslid Sas van Rouveroij minister-president Peeters en minister Crevits nogmaals gewaarschuwd voor de schade die onze logistieke sector en onze zeehavens in het bijzonder zullen lijden wanneer men een kilometerheffing enkel voor vrachtwagens en alleen in België invoert.
Aanleiding van het actualiteitsdebat was het politiek akkoord dat vorige week werd afgesloten tussen de 3 gewesten over de kilometerheffing. Open Vld heeft zich altijd gekant tegen de éénzijdige invoering hiervan. Een slimme kilometerheffing kan enkel, minstens in Beneluxverband, idealiter in Europees verband.

Uit eerder studiewerk bleek namelijk dat de bedrijfseconomische effecten voor de invoering van rekeningrijden voor vrachtwagens uitermate negatief zijn. Minister Crevits heeft daarom begin november aangekondigd niet over één nacht ijs te gaan en bijkomende onderzoeksresultaten af te wachten waaruit de concurrentiepositie en de gevolgen voor onze havens duidelijk moest worden. De Vlaamse regering heeft echter deze resultaten niet afgewacht en overhaast een beslissing genomen.

Sas van Rouveroij: “ Met de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens pleegt de Vlaamse regering een hold-up op onze transportbedrijven en zullen vele bedrijven het moeilijk krijgen. Daarenboven zal het transport naar en van onze zeehavens duurder worden dan datzelfde vervoer van en naar de Nederlandse zeehavens waardoor zich goederenstromen zullen verplaatsen. Ook de haven van Gent dreigt daar het slachtoffer van te worden.”

Open Vld staat niet alleen in haar protest. Ook sectororganisaties zoals Transport en Logistiek Vlaanderen, Voka, Touring, Febetra en Comeos laten felle kritiek horen bij de beslissing van de regering.

Om de tussenkomst van Sas op Villa Politica te kunnen herbekijken, klik hierTerug naar overzicht