:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Vlaamse regering muilkorft inspectie van financiŽn

Eind vorig jaar heeft de Vlaamse Regering de termijn voor het uitbrengen van een advies door de Inspectie van Financiën ingekort van 20 naar 12 werkdagen. “De Vlaamse Regering wil op die manier de belangrijkste budgettaire waakhond muilkorven en dat net in budgettair moeilijke tijden,’ zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij.

De Inspectie van Financiën (IF) is een Vlaamse overheidsdienst die de budgettaire consequenties van voorstellen van de Vlaamse ministers tegen het licht houdt, vooraleer ze door de ministerraad worden goedgekeurd.

Door de termijn in te korten, maakt de Vlaamse Regering het IF moeilijker om behoorlijk advies uit te brengen. ‘Maar ook de minister van Begroting krijgt op die manier minder armslag omdat hij zich voor het bepalen van de budgettaire gevolgen van beslissingen vooral op IF moet baseren’, licht Van Rouveroij toe.

Bovendien heeft de Vlaamse Regering beslist dat als IF geen advies heeft uitgebracht binnen die termijn, de adviesaanvraag niet meer door IF kan behandeld worden. En IF mag van de Vlaamse Regering ook geen advies meer uitbrengen over zogenaamde conceptnota’s, visienota’s, groen- of witboeken, kortom over zaken die eerst als politieke principebeslissingen worden voorgelegd aan de ministerraad, zonder nauwkeurig bepaalde budgettaire weerslag.

‘Dit doet denken aan alcoholcontroles waarbij de bestuurder zelf mag kiezen of hij zal blazen of niet’, aldus Van Rouveroij.

De Vlaamse Regering zegt dat ze deze beslissing heeft genomen om het besluitvormingsproces te kunnen versnellen. ‘Die inkorting is echter onrealistisch’, weerlegt Sas van Rouveroij, ‘zeker als men de bevoegdheden per inspecteur onder de loep neemt. Ik heb de stellige indruk dat de regering vooral een kritische waakhond aan banden wil leggen. De minister van Begroting stond er bij en keek er naar”.

Eind vorig jaar nog haalde een negatief advies van IF over de ontwerpbeheersovereenkomst met De Lijn de media. Zo’n negatieve adviezen zijn voor een minister altijd onaangenaam nieuws, omdat ze aangeven dat hij of zij slecht heeft ingeschat hoeveel de voorgestelde beslissingen kosten.

Dat laatste komt meer en meer voor: in sommige beleidsdomeinen werd in 2010 ongeveer vier op vijf van de nieuwe initiatieven door IF met een negatief advies van de hand gewezen. Deze namiddag ondervraagt Sas van Rouveroij Vlaams minister-president Kris Peeters hierover in het Vlaams Parlement. Hij wil o.m. weten hoeveel adviezen er in 2010 aan de 10 inspecteurs van Financiën werden gevraagd, hoeveel er negatief waren en hoe vaak de minister van Begroting tegen het advies van IF is ingegaan.Terug naar overzicht