:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Vlaamse regering bergt ambities bekkenbeheersplannen tegen wateroverlast op

In september 2010 streefden de Vlaamse regering en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) er naar dat 80% van de bekkenbeheersplannen qua uitvoering op schema zou zitten tegen eind 2015. “Maar ondanks de zware wateroverlast medio november 2010 werd deze ambitie volledig geschrapt in de definitieve beheersovereenkomst die gisteren in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement werd besproken”, zegt Open Vld Vlaams Volkvertegenwoordiger Sas van Rouveroij.

Nu blijven de ambities van W&ZK op het vlak van integraal waterbeheer geminimaliseerd tot het “actief deelnemen aan overlegfora op verschillende niveaus”. De heer Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van W&Z, gaf tijdens de commissie toe dat de oorspronkelijke ambitie afgezwakt werd omwille van “budgettaire contraintes van de Vlaamse regering”.

“Ronduit beschamend en onverantwoord”, vindt Sas van Rouveroij, die denkt dat deze koerswijziging van de Vlaamse regering op weinig applaus zal onthaald worden bij de talrijke getroffenen van de wateroverlast van de voorbije maanden.

 Terug naar overzicht