:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Cultuur en/in de stad

Vrijdag 6 mei werd het jongste geesteskind in de Stadslucht maakt vrij - boekenreeks van Sas van Rouveroij, Sven Gatz en Christian Leysen voorgesteld. Het boek focust deze keer op cultuur in de stedelijke context, in de breedste zin van het woord: Cultuur en/in de stad.Cultuur beïnvloedt de individuele ontplooiing en emancipatie, beïnvloedt ook integratie en sociale cohesie. Cultuur is onontbeerlijk voor de identiteitsvorming van de eigen inwoners en voor het op de kaart zetten van een stad naar de buitenwereld toe. Tot slot is stedelijke cultuur een wezenlijke motor voor de economie en de tewerkstelling in de stad.

Cultuur en/in de stad is opgetrokken rond enkele begrippenparen. In Stad/Cultuur pogen we de relaties tussen beide concepten weer te geven. Hoog/Laag verwijst naar de variëteit aan cultuurvormen. Identiteit/Imago toont aan dat cultuur zowel intern als extern haar weerslag heeft. Cultuur/Culturen verlegt de aandacht naar de variëteit binnen het publiek, terwijl in Publiek/Privaat dan weer gekeken wordt naar de financieringsmogelijkheden.

De bijdragen in Cultuur en/in de stad zijn van Sven Gatz, Christian Leysen, Sas van Rouveroij, Patrick Stouthuysen, Johan Basiliades, Jan Pille, Mattias De Backer, Andreas Tirez, Steven Heene, Kurt Melens, Jan Goossens, Guy Cassiers, Mercedes Van Volcem, Peter de Caluwe, Luckas Vander Taelen, Robert Delathouwer, Herman Mennekens, Lieven Scheire, Lieven Thyrion, Frederik Sioen, Wannes Cappelle, Dirk Diels, Edith Vervliet, Kenneth Ramaekers, Dominique Willaert, Marc Jeanty, Eric Van Hooydonk, Martina Violetta Jung, Trudo Dejonghe, David Steegen, Veerle De Bosscher, Stefaan De Ruyck, Wim Dewaele, Marleen Wynants, Catharina Thörn, Jozefien Van Beek, Thibaut Verhoeven, Eva De Groote, Henk Oosterling, Paul De Knop, Herman Schueremans, Patrick De Groote, Jean Jacques De Gucht, Piet Callens, Thomas Leysen, Alain Liedts, Jari Demeulemeester, Bart Eeckhout, Brien Coppens en Erwin Jans.Terug naar overzicht