:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Opmerkelijke stijging aantal PVís voor overladen vrachtwagens

De voorbije maanden is heel wat inkt gevloeid over de slechte toestand van het wegennet in Vlaanderen. Het (stijgend) aantal overladen vrachtwagens dat over het wegennet rijdt, is één van de vele oorzaken van de slechte toestand van het wegdek. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij opvroeg aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, blijkt dat er een opmerkelijke stijging is van het aantal processen verbaal die werden opgemaakt n.a.v. controles op de aslasten van vrachtwagens.

De Vlaamse wegeninspecteurs zijn bevoegd voor controles op de aslasten van vrachtwagens. Indien minstens één as met meer dan 5% overladen is, kunnen zij een proces verbaal opstellen voor het beschadigen van het wegdek”, legt Sas van Rouveroij uit. Uit cijfers van de Vlaamse minister Crevits blijkt dat in 2008 bij 15,76% van de gecontroleerde vrachtwagens PV werd opgesteld, in 2009 bedroeg dat percentage 17,58% en dit steeg in 2010 tot 24,80%.

Op te merken valt wel dat het aantal uitgevoerde controles daalt. “We kunnen dus concluderen dat het aantal overladen vrachtwagens dat over de Vlaamse wegen rijdt fel is gestegen of dat de efficiëntie van de wegeninspecteurs bij controles er sterk is op vooruit gegaan,” stelt Sas van Rouveroij vast.

  Controles
Processen-verbaal %
2008 6.757 1.065 15,76
2009 5.709 1.004 17,58
2010 5.603 1.390 24,80

Het is zo dat bij de traditionele controles de wegeninspecteurs uitgaan van hun eigen ervaring om op basis van visuele inspectie (zoals bandenspanning, de wegligging, het sterk doorzakken van de vering en de hoeveelheid en de aard van de lading) over te gaan tot controle. Bovendien maken de controleurs sinds 2010 op enkele locaties gebruik van het Weigh-In-Motion (WIM) systeem, dat de voertuigen weegt tijdens het rijden op de openbare weg. Dit systeem wordt gebruikt als voorselectie.Terug naar overzicht