:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Onderzoek voeren naar aantal ongevallen door gebruik cruise control bij vrachtwagens

Vandaag organiseert de federale commissie voor de verkeersveiligheid de Staten-Generaal van de verkeersveiligheid, waar aanbevelingen worden gelanceerd voor 20 te nemen prioritaire maatregelen tijdens de periode 2011-2015. Eén van die aanbevelingen luidt dat er meer diepteonderzoek moet verricht worden naar de oorzaken van verkeersongevallen, aldus de commissie. Het belang van het diepteonderzoek werd trouwens al onderstreept door de Staten-Generaal van 2007.

Het gebruik van cruise control kan er voor zorgen dat er belangrijke seconden verloren gaan wanneer een vrachtwagenchauffeur bij een plots opduikende file moet remmen. Sedert 30 april 2004 kan het Vlaams Gewest (net als andere wegbeheerders) op bepaalde weggedeelten verkeersborden plaatsen om het gebruik van cruise control te verbieden.

Uit een antwoord van Vlaams Minister Hilde Crevits op een vraag van Sas van Rouveroij blijkt dat er momenteel geen absolute cijfers bekend zijn over verkeersongevallen die te wijten zijn aan het gebruik van cruise control. De Minister stelt dat dit komt doordat de politie dit momenteel niet registreert op het ongevallenformulier. Sas van Rouveroij: “Het valt te betreuren dat belangrijke verkeersrisico’s op het Vlaams wegennet tot op vandaag niet in kaart worden gebracht, waardoor er evenmin een effectief handhavingsbeleid kan worden gevoerd. De vraag stelt zich dan ook hoe men het aantal verkeersdoden wil halveren tegen 2020, wanneer men bepaalde risico’s niet correct kan inschatten.

De federale commissie voor verkeersveiligheid pleitte er in 2007 reeds voor een wettelijk kader te creëren om onderzoeksteams in de mogelijkheid te stellen op de ongevallocatie onafhankelijk onderzoek uit te voeren onmiddellijk na het ongeval zonder dat de gegevens en resultaten opgevorderd kunnen worden voor gerechtelijke procedures. Hierdoor zouden de beschikbare statistische ongevallenstatistieken kunnen aangevuld worden met kwalitatief onderzoek naar de oorzaken van verkeersongevallen en determinanten naar de ernst er van.

Vreemd is wel dat - ondanks het feit dat Minister Crevits aanhaalt dat ze niet over cijfermateriaal beschikt - er met de steun van de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken het BART-onderzoek (Belgian Accident Research Team) is gevoerd naar ongevallen met vrachtwagens in Oost- en West-Vlaanderen. Uit dit onderzoek blijkt o.a. dat aan het gebruik van de klassieke cruise control een risico verbonden is bij kopstaart aanrijdingen. Uit het antwoord van Minister Crevits blijkt echter dat ze niet echt op de hoogte is van dit onderzoek….

"Meten is weten,” stelt van Rouveroij. “De Minister stelt dat het niet mogelijk is om effectief uitspraak te doen over welke (delen van) autosnelwegen een verhoogd veiligheidsrisico bij gebruik van cruise control waar te nemen is, net omdat men niet over cijfers zou beschikken. Hopelijk kan hier zo snel mogelijk verandering in komen, zodat op korte termijn werk kan gemaakt worden van een effectiever handhavingsbeleid,” besluit van Rouveroij.Terug naar overzicht