:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Meerderheid weigert burger meer impact te geven op politiek

De Vlaamse meerderheid wijst de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, de afschaffing van de opkomstplicht en de neutralisering van de lijststem af. CD&V, SP.A en N-VA hebben in het Vlaams Parlement vandaag tegen de voorstellen van Open Vld hierover gestemd.

De meerderheid diende in het Vlaams Parlement een bijzonder kiesdecreet voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in waarvoor ze niet de vereiste tweederde meerderheid bezit. Het aanbod van Open Vld om die te leveren, viel op een koude steen.

Open Vld-fractieleider Sas van Rouveroij: ‘Open Vld wilde meehelpen de tweederde meerderheid te leveren, mits de meerderheid zou instemmen met één of meer voorstellen van Open Vld om de burger meer impact te geven op de politiek: de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, het neutraliseren van de lijststem of de afschaffing van de opkomstplicht. Op een voorafgaande overlegvergadering tussen de meerderheidspartijen en Open Vld weigerde vooral SP.A hierover te onderhandelen.’

SP.A stelt nu dat Open Vld met zijn aankondiging het bijzonder kiesdecreet niet te zullen steunen, politieke spelletjes speelt. ‘Daarmee draait ze de zaken om’, zegt Van Rouveroij: ‘een ontwerp van bijzonder decreet indienen zonder bereid te zijn daarvoor de vereiste tweederde meerderheid te zoeken, getuigt van een arrogante houding. Zo mist de Vlaamse meerderheid ook de kans om eindelijk werk te maken van een echt democratische kieshervorming die over een breed draagvlak beschikt en de kiezers meer inspraak geeft op lokaal vlak, het overheidsniveau waar de burger zich het nauwst bij betrokken voelt.’ Terug naar overzicht