:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

'Dank u Sas'

Na de aanstelling van Sas als fractieleider van Open Vld in het Vlaams Parlement, besliste hij dat die nieuwe functie niet langer combineerbaar was met zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de vvsg. Op de algemene vergadering van vvsg op donderdag 16 juni spraken collega's-voorzitters Luc Martens en Jef Gabriëls een mooie laudatio uit.

Dank u Sas

Eind april werd Sas in het Vlaams parlement de nieuwe fractievoorzitter van Open VLD. Kort daarop bood hij de raad van bestuur van de VVSG zijn ontslag aan.

Sas van Rouveroij, helemaal voluit Marie Charles Benvenuto van Rouveroij van Nieuwaal (53), vader van Thomas, Annelies en Sofie. Hij is gehuwd met Martine en stiefvader van Liesbeth. Sas studeerde in 1980 af als licentiaat in de rechten. ? In 1985 werd hij gemeenteraadslid in Gent. Twintig jaar lang, tussen 1989 en 2009, was hij schepen en eerste schepen (vanaf 1995).

Gebeten door Gent, zoals hij zelf zei. Hij was achtereenvolgens schepen van financiën en stadseigendommen, van openbare werken, ruimtelijke ordening, stedenbouw, middenstand en mobiliteit, van cultuur, evenementen en toerisme, van haven en innovatie. In 1990 was hij de vader van de gezondmaking van de Gentse financiën; voorloper van de invoering van de gemeentelijke financiële meerjarenplannen en zes jaar later de doorzetter van het nog altijd sterk geprezen mobiliteitsplan Gent-Binnenstad. Enkele jaren later introduceerde hij mee het Gentse lichtplan dat de European Award for City Lighting in de wacht sleepte en als schepen van toerisme kreeg Gent de titel van gezelligste stad van Vlaanderen . Hij veranderde mee het gezicht van zijn stad.

Sas hebben we zo leren kennen als een echte communalist, een man van de stad die koos voor het bestuur dat de leefomgeving van de burger het meest ten goede kan veranderen.

Hij bezit een scherpe, erudiete kennis over het gemeentelijke beleid zowel als generalist maar ook als specialist.

Deze brede kennis zette hij ook in voor de VVSG.

De start was ongewoon, politiek niet vanzelfsprekend. De verkiezingen van 1999 en 2000 herschikten de politieke verhoudingen waardoor het VVSG-voorzitterschap een strijdpunt werd tussen de Open VLD en de CD&V. Na heel wat vertraging en overleg kwam de oplossing: een duo-voorzitterschap met Jef Gabriels als algemeen voorzitter en Sas als voorzitter van de raad van bestuur.

Zij vonden elkaar na korte tijd in een uitstekende samenwerking.

Sas gaat als een vrije denker, met een open en objectieve geest, met dossiers om.

Steeds trok hij duidelijk en consequent de kaart van de lokale besturen, soms tegen partijbelangen en ‚Brussel‘ in.

Zo nam hij de verdediging op van de gemeentelijke belastingbevoegdheid als cruciaal element van de gemeentelijke autonomie. Hij counterde zakenlui en ondernemingsbewegingen die het te simpel over pestbelastingen hadden. De fiscale kaart trekken was voor een liberaal absoluut niet vanzelfsprekend, maar hij deed het.

Ook stelde hij een groot vertrouwen in het voorbereidende werk van de directeur en de stafmedewerkers. In discussie en debat kon hij als geen ander de essentiële vragen stellen.

Sas, wij waarderen erg uw sterk geargumenteerde en zelfstandige opinies en commentaren los van belangen van partij, andere groepen of particulieren. Wij appreciëren ook uw luisterbereidheid. Voor argumenten had u altijd oor.

Geen angst, maar passie, is niet voor niets uw politieke én persoonlijke motivatie.

De voorbije tien jaar kende de VVSG een sterke groei. Zo nam het aantal medewerkers fors toe en verbreedde de vereniging haar werking met nieuwe beleidsthema’s. De VVSG groeide uit tot een professionele vereniging die deskundig en met objectiviteit het belang van het lokale bestuur voorop zette. Ook de lokale besturen zelf konden zich met enige ademruimte verder ontwikkelen tot professionele organisaties.

Het sterke politieke bestuur van de VVSG met Sas als voorzitter van de raad heeft hiertoe een belangrijke bijdrage geleverd. Zo volgde Sas het dossier van de schuldafbouw van de lokale besturen nauwgezet op en kon hij het financieel pact met de Vlaamse overheid mee afronden. Op deze manier kwam een schuldovename van 600 miljoen euro tot stand in ruil voor een eenjarige bevriezing van de lokale belastingen.

Ook pleitte Sas meer dan eens voor een beter statuut voor de gemeenteraadsleden: „Een mandaat in de gemeente- of OCMW-raad is zeer tijdsintensief. Het inwerken in dossiers, de avondlijke vergaderingen, noem maar op. Geen wonder dat maar een kleine minderheid van de mandatarissen een gewoon arbeiders- of bediendencontract heeft. Raadsleden zijn veelal ambtenaar, zelfstandige of leerkracht. Om dat te veranderen moet er een betere regeling voor het nemen van politiek verlof komen en mag ook de verloning worden aangepast, waardoor het voor raadsleden mogelijk wordt om halftijds te werken.“ (De Morgen, 17 februari 2006).

Sas was ook een sterk voorzitter van de raad van bestuur. Hij verstond de kunst om ingewikkelde dossiers helder te brengen, op korte tijd bespreekbaar te maken en uitgebreide agenda’s op tijd af te werken.

Het klinkt misschien verrassend maar Sas had ook veel oog voor de kleinere besturen. Zo hield hij bij de voorstelling van het Manifest van de plattelandsgemeenten (2010) een opgemerkt pleidooi voor een nauwere samenwerking tussen stad en platteland.

Sas is bovendien een begenadigd publicist, hij kent de gave van het woord, de schoonheid van de gesproken en geschreven taal. Met ‚Stadslucht maakt vrij‘ schreef hij samen met zijn 2 buddies Sven Gatz en Christian Leysen een liberaal stedenmanifest waarin hij pleitte voor een New Deal in Vlaanderen. De stad moet de politieke en maatschappelijke rol kunnen spelen die het verdient met respect voor andere gebieden.

Sas, wij hebben u steeds mogen ontmoeten als een zeer verfijnd iemand, bovendien een collega-bestuurder die zeer attent was bijvoorbeeld wanneer iemand afscheid nam. Het was een plezier om met u samen te werken.

U bent nu fractievoorzitter. U neemt afscheid van het voorzitterschap van de raad van bestuur. Beide rollen zijn niet verenigbaar, vindt uzelf.

Op deze manier kunnen omgaan met macht, dat zegt misschien nog het meeste over u. Het siert u.

 

Wij wensen u heel veel succes met uw nieuwe carrière.

Bedankt Sas, namens de hele VVSG.

 

Luc Martens, VVSG-voorzitter

Jef Gabriels, VVSG-voorzitter (tot juni 2010).Terug naar overzicht