:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Calamiteitenschermen moeten kijkfiles beperken

Vandaag lanceert Touring een aantal voorstellen, waarbij in de media 1 als ophefmakend wordt uitvergroot, om het tijdsverlies na ongevallen in te perken. Volgens Touring staan we elk jaar met zijn allen 32 miljoen uur in de file in ons land, goed voor een economisch verlies van 610 miljoen euro. Een kwart van de filetijd zou het gevolg zijn van ongevallen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij diende in juni een resolutie in bij de diensten van het Vlaams Parlement voor een ander voorstel dan dit van Touring. Hij wil dat er in de toekomst schermen geplaatst worden om het verkeer op de andere rijbaan en eventuele naastliggende rijstroken het zicht op het incident te ontnemen en kijkfiles zo proberen te vermijden.

 

Zware verkeersongevallen op autosnelwegen trekken immers al snel de aandacht van andere weggebruikers. De meeste bestuurders van voertuigen ontkomen niet aan de natuurlijke drang om te kijken naar andermans ellende en ongevallen op andere rijbanen, dus kijkfile en gevaarlijke situaties zijn vaak het gevolg. Vandaar het voorstel van van Rouveroij voor het plaatsen van calamiteitenschermen.

Calamiteitenschermen, zoals deze geoctrooieerde vinding noemt, zijn afrolbare schermen, met een lengte van 100 tot 200 meter.

Succesvolle resultaten in de praktijk en een zéér uitgebreid onderzoek door de Engelse Highway Agency (Groot Brittannië) laat zien, dat kijkfile snel afneemt en vaak vanzelf oplost door het snel afschermen van aandachttrekkende gebeurtenissen.

Sas van Rouveroij: “De TU Delft (Delft University of Technology) heeft al onderzoek verricht naar het fenomeen van de kijkfiles. Uit dit onderzoek bleek dat de kijkfiles aan de andere kant van de weg net zo nefast zijn voor de wegcapaciteit als het ongeluk zelf. Door het plaatsen van dergelijke calamiteitenschermen ontnemen we het verkeer het zicht op het incident. Daardoor wordt de doorstroming minder gehinderd en is het risico op vervolgongevallen minder groot,” aldus van Rouveroij.

Sinds 1997 hebben meerdere wegendistricten van het Ministerie van Verkeer (Rijkswaterstaat) in Nederland de proef op de som genomen met deze calamiteitenschermen. Daar van is gebleken dat met deze schermen positieve resultaten kunnen worden bereikt. Verkeersdeskundigen van het Ministerie van Verkeer Waterstaat die de werking van dit systeem in de praktijk hebben gezien, zijn ervan overtuigd dat dit waardevolle hulpmiddel een nuttige bijdrage kan leveren aan het terugdringen van kijkfiles.

Sas van Rouveroij heeft een voorstel voor de Vlaamse regering uitgewerkt en samen met collega’s Marino Keulen en Annick De Ridder ingediend. De Open VLD vraagt daarin om onderzoek op te starten naar de haalbaarheid en de mogelijke locatiezones voor het plaatsen van calamiteitenschermen in Vlaanderen. Binnen de 24 maand moeten calamiteitenschermen in gebruik kunnen genomen worden.

Gezien de hoge maatschappelijke kost, uitgedrukt in euro’s en ergernis, van files, zijn de calamiteitenschermen zo goed als onmiddellijk terugverdiend,,” aldus de liberale Vlaamse fractieleider.

Lees HIER het voorstel van resolutie
 Terug naar overzicht