:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Project fotogrammetrie krijgt navolging

In de provincie Antwerpen werd begin oktober een proefproject met fotogrammetrie positief beoordeeld door de Antwerpse politie. Via deze techniek kunnen politieagenten de situatie van een ongeval tot op de centimeter nauwkeurig vaststellen. Open Vld-fractieleider Sas van Rouveroij vernam van Vlaams minister Crevits dat het project navolging krijgt.

De techniek van fotogrammetrie laat ook toe dat metingen kunnen worden uitgesteld tot een later tijdstip, zodat het fileleed kan worden beperkt. Door het gebruik van de techniek zou het ook niet langer noodzakelijk zijn om een deskundige van het parket naar zware ongevallen te sturen. Het grootste voordeel is ongetwijfeld de enorme tijdwinst, zo wordt gesteld. Met de techniek is het werk op de plaats van het ongeval in een half uur geklaard en is de komst van een deskundige van het parket overbodig. Op een traditionele manier is men hier al snel enkele uren zoet mee. Het werk op het bureau nadien duurt in beide gevallen even lang.

De techniek is reeds ingeburgerd in Nederland, Duitsland en Tsjechië en krijgt nu dus navolging in ons land. Minister Crevits laat in haar antwoord op een schriftelijke vraag van Sas van Rouveroij weten dat volgens ingewonnen informatie een nieuwe technologie van fotogrammetrie nog sneller zou werken dan de huidige uitrusting van de federale wegpolitie in Antwerpen. De minister vernam dat de federale wegpolitie onderzoekt hoe het project met de fotogrammetrietechniek kan worden uitgebreid naar andere provincies. De procedure tot aankoop van die technologie zou opgestart zijn voor de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Sas van Rouveroij is tevreden met dit initiatief. “Niet alleen de snelheid van de techniek is belangrijk, ook de nauwkeurigheid is een voordeel, bijvoorbeeld op vlak van rechtszekerheid. Net door die nauwkeurige digitale fotografie zal er in de toekomst minder discussie kunnen gevoerd worden over de aansprakelijkheid in de afhandeling van een verzekeringsdossier. En dat betekent dat dit dus ook een hele verbetering is voor de slachtoffers van een ongeval.”Terug naar overzicht