:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Niet aan investeringscapaciteit van steden en gemeenten raken.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij is het grondig oneens met zijn parlementsvoorzitter, Jan Peumans (N-VA). Peumans acht het onvermijdelijk dat de Vlaamse steden en gemeenten mee opdraaien voor de extra besparingen op Vlaams niveau. Voor de N-VA-er lijkt een vermindering van het gemeentefonds de geschikte weg.

Sas van Rouveroij, die tot dit voorjaar voorzitter was van de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG), betreurt dat de hete aardappel wordt doorgeschoven naar de gemeentebesturen: “De Vlaamsnationalisten hebben er het handje van weg om telkens anderen met de vinger te wijzen. Wanneer er in het verleden discussies ontstonden tussen het Vlaamse en federale niveau, was ‘België’ steeds de pineut. Vandaag zijn dat blijkbaar de steden en gemeenten geworden. Toevallig een bestuursniveau waar NVA tot op vandaag weinig bestuursverantwoordelijkheid draagt."

"Deze regelrechte aanval op de gemeenten is ook erg onverstandig. De Vlaamse Regering wil een investeringsregering zijn om zo de groei te stimuleren. Terecht. Maar dan mag ze het kalf met de gouden eieren niet slachten. Steden en gemeenten staan in voor maar liefst 50 procent van alle overheidsinvesteringen. Wie raakt aan de gemeenten raakt aan hun investeringscapaciteit en bedreigt zo de noodzakelijke groei die nodig is om uit de crisis te geraken. Daarenboven beloopt het aandeel van de steden en gemeenten in de totale overheidsschuld amper 5 procent," aldus de Open VLD – fractievoorzitter.

De voorzet van Jan Peumans staat ook in schril contrast met een recente omzendbrief van zijn partijgenoot en Vlaams Minister Geert Bourgeois. Op 23 december liet Bourgeois aan de steden en gemeenten in het kader van de meerjarenplanning en het budget 2012 weten dat de ‘financiën van de lokale besturen onder druk komen’ en ‘de nieuwe beleidsperiode zich aankondigt als zeer moeilijk op financieel vlak’. “In die omzendbrief wordt met geen woord gerept over wijzigingen aan het gemeentefonds. Ik wil dan ook duidelijkheid van de N-VA: Is die partij van plan om het de gemeentebesturen nog een beetje moeilijker maken dan ze het al hebben, of heeft minister Bourgeois oog voor de problematiek van de steden en gemeenten en raakt hij niet aan hun investeringscapaciteit?”, vraagt de liberaal zich openlijk af.

 Terug naar overzicht