:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Mailgate

In een eerste mail gaf Muyters blijk van minachting voor het Vlaams Parlement en schoof hij de schuld voor het uitstel van de hervorming van de belasting op inverkeerstelling (BIV) in de schoenen van de oppositie. Een leugen. In een tweede mail van een kabinetsmedewerker van de minister van Begroting aan medewerkers van de N-VA-fractie en parlementsvoorzitter Jan Peumans, erkende deze kabinetsmedewerker zelf dat zijn minister het Parlement had voorgelogen. In die mail in schuttingtaal gaf de medewerker ook toe dat een controle op de uitgaven van de Vlaamse overheid “met de grove borstel” was gebeurd.

Daarmee bevestigt de tweede mail de conclusie waartoe Open Vld op grond van de eerste mail al was gekomen: Philippe Muyters kan niet langer geloofwaardig functioneren als Vlaams minister. Niet enkel omdat de minister volgens zijn eigen medewerker het Parlement heeft voorgelogen, maar ook omdat men van een begrotingsminister in alle omstandigheden absolute nauwkeurigheid verwacht en geen slordigheden, zoals de uitgaven screenen “met de grove borstel”.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Vlaams Parlement dat een motie van wantrouwen tegen een minister wordt ingediend. In een motie van wantrouwen zegt het Vlaams Parlement dat het geen vertrouwen meer heeft in de volledige Vlaamse Regering of in één of meer ministers. Er wordt volgende woensdag over gestemd. Eerder zal Muyters nog uitleg moeten komen geven over de inhoud van de tweede mail.

Maar de uitleg over de inhoud van de eerste mail, waarover Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen de minister interpelleerde, was voor de oppositie al voldoende. In die mail beweerde Muyters dat het uitstel van de invoering van de nieuwe BIV de schuld van de oppositie was. De minister was “het slachtoffer van een politiek spel gespeeld door Vld, Groen en LDD”. Hij betreurde dat, “niet in het minst omdat we zo goed als zeker zijn dat het parlement geen enkele inhoudelijke wijziging aan de formule zal doorvoeren.”

Daarmee gaf hij uiting aan een groot misprijzen van het Parlement. En daarbovenop overtrad hij verschillende regels tegen de ministeriële deontologie. Een minister hoort immers uit te voeren wat het Parlement hem opdraagt, en niet omgekeerd. Bovendien had Muyters zwart op wit gelogen. Dat hij onwaarheden had geschreven, werd hem trouwens ook door de parlementsleden van de meerderheid verweten.

Bovendien bleef Muyters in de media liegen, toen hij om een reactie werd gevraagd op de beschuldigingen van Marino Keulen. Toen zei hij dat de vertraging te wijten was aan de hoorzittingen die door de oppositie werden gevraagd. De aanwezige parlementsleden moesten de minister ook hier terechtwijzen: de timing van de agendering van zijn ontwerp van decreet in de bevoegde parlementscommissie maakte immers een goedkeuring ervan vóór 1 januari onmogelijk. De hoorzittingen werden pas gevraagd na de indiening van een amendement door de meerderheid om de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 maart. En tenslotte waren ook parlementsleden van de meerderheid vragende partij voor die hoorzittingen. Bovendien schamperde Muyters op de radio nog maandagochtend dat “ik zelf niet zou zeggen dat het verkeerd geformuleerd is”.

Voor de oppositie waren deze leugens en dit schromelijk gebrek aan deontologie de druppels die de emmer deden overlopen. Muyters was immers zeer recent nog eens in conflict gekomen met het Parlement, toen vernomen werd hoe de minister een betwiste belegging in commercial paper van de inmiddels ter ziele gegane Gemeentelijke Holding had verricht. Het Rekenhof stelde dat Muyters daarbij verschillende regels en procedures had overtreden en de verplichte informatie over de belegging veel te laat had overgemaakt aan het Vlaams Parlement.

Klik hier om het VRT Journaal met reactie van Sas te herbekijken.

Klik hier voor Het VTM NieuwsTerug naar overzicht