:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Taskforce is nodig voor de komst van een wetenschapspark

Tijdens de plenaire vergadering ondervroeg Open Vld fractievoorzitter Sas van Rouveroij minister Muyters naar aanleiding van het arrest van de Raad van State over het wetenschapspark Rijvissche. De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de Vlaamse regering met betrekking tot het deelplan Rijvissche nietig verklaard om redenen van onzorgvuldigheid en schending van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Na zeven jaar van planning en voorbereiding heeft het dossier zich vast gereden in regels en rechtspraak. Sas van Rouveroij vroeg de minister welke volgende stappen hij in dit dossier zal zetten en of hij bereid is een taskforce op te zetten samen met alle bevoegde diensten.

Sas van Rouveroij: “Voor de meest creatieve stad van Europa is ruimte voor onze kennisbedrijven en spin-offs van onontbeerlijk belang. Ik ben dan ook verheugd dat de minister akkoord gaat met mijn verzoek een taskforce op te richten.Terug naar overzicht