:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Calamiteitenschermen moeten kijkfiles beperken

31-08-2011 - Vandaag lanceert Touring een aantal voorstellen, waarbij in de media 1 als ophefmakend wordt uitvergroot, om het tijdsverlies na ongevallen in te perken. Volgens Touring staan we elk jaar met zijn allen 32 miljoen uur in de file in ons land, goed voor een economisch verlies van 610 miljoen euro. Een kwart van de filetijd zou het gevolg zijn van ongevallen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij diende in juni een resolutie in bij de diensten van het Vlaams Parlement voor een ander voorstel dan dit van Touring. Hij wil dat er in de toekomst schermen geplaatst worden om het verkeer op de andere rijbaan en eventuele naastliggende rijstroken het zicht op het incident te ontnemen en kijkfiles zo proberen te vermijden. Lees meer...

Sluis voor Gent

07-07-2011 - De bouw van een grote zeesluis voor de toekomst van de haven van Gent is levensnoodzakelijk. Bevoegd minister Crevits had een belangrijke overlegvergadering met haar Nederlandse collega over de technische en financiële modaliteiten van de bouw van een sluis. Lees meer...

Meerderheid bereikt dieptepunt

30-06-2011 - Vannacht heeft de Vlaamse meerderheid in het Vlaams Parlement een beroep gedaan op de steun van het Vlaams Belang om het bijzonder kiesdecreet goed te keuren. De meerderheid had daarvoor immers niet de vereiste tweederde meerderheid gezocht bij de Vlaamse oppositie en deed dan in een chaotische zitting in het holst van de nacht maar een beroep op het Vlaams Belang. “De Vlaamse regering wendt zich blijkbaar liever tot het Vlaams Belang dan tot de democratische oppositie”, besluit Open Vld-fractieleider Sas van Rouveroij. Lees meer...

Zomerinterview op Villa Politica

29-06-2011 - Sas had deze namiddag een babbel met Linda De Win. Klik hier om het fragment te herbekijken. Lees meer...

'Dank u Sas'

17-06-2011 - Na de aanstelling van Sas als fractieleider van Open Vld in het Vlaams Parlement, besliste hij dat die nieuwe functie niet langer combineerbaar was met zijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de vvsg. Op de algemene vergadering van vvsg op donderdag 16 juni spraken collega's-voorzitters Luc Martens en Jef Gabriëls een mooie laudatio uit. Lees meer...

Sas geeft voorzitterschap bestuursraad VVSG na 10 jaar door

16-06-2011 - Op de Algemene Vergadering van de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) van vandaag heeft Sas een punt gezet achter zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur. Hij vindt de functie onverzoenbaar met zijn nieuwe taak als fractieleider. De leiding over de Raad van Bestuur komt bij Sabine Van Dooren, schepen uit Kapellen. Lees meer...

Loodsen op cruiseschepen op Westerschelde?

09-06-2011 - De Belgische loodsen luidden recent de alarmbel. Ze melden dat het groeiende aantal cruiseschepen op de Westerschelde voor gevaarlijke toestanden zorgt. Daarom stellen ze voor om een verplichting in te voeren om ook op cruiseschepen loodsen te plaatsen. Sas van Rouveroij vraagt Vlaams minister Hilde Crevits in de commissie mibiliteit van het Vlaams Parlement hoe ze tegenover het voorstel  staat om een verplichting in te voeren om ook op cruiseschepen loodsen te plaatsen. Lees meer...

Sas in debat tijdens de zevende dag

06-06-2011 - Op zondag 5 juni ging Sas in debat met de fractieleiders van CD&V, SP.A, NVA en Vlaams Belang. Thema's van de discussie waren de cohesie van de regering, de tweespalt tussen SP.A en NVA, de positie van minister Lieten, een evaluatie van 2 jaar Vlaamse Regering. Lees meer...

Meerderheid weigert burger meer impact te geven op politiek

24-05-2011 - De Vlaamse meerderheid wijst de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, de afschaffing van de opkomstplicht en de neutralisering van de lijststem af. CD&V, SP.A en N-VA hebben in het Vlaams Parlement vandaag tegen de voorstellen van Open Vld hierover gestemd. Lees meer...

Witboek Interne Staatshervorming is gemiste kans

17-05-2011 - Deze namiddag besprak de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme het Witboek Interne Staatshervorming van Vlaams Minister Geert Bourgeois. Dit Witboek valt erg bleek uit voor wie een fundamentele hervorming had verwacht van de Vlaamse bestuursstructuur. Het moet gezegd zijn: de Vlaamse Regering erkent schuld voor haar verregaande regelneverij en haar gebrek aan vertrouwen in lokale besturen, burgers en bedrijven. Maar veel verder dan “sorry” en veel goede voornemens komt ze niet. De Open Vld-fractie liet deze namiddag dan ook niet na haar kritiek aan het voorstel van Minister Bourgeois te uiten. Lees meer...


Vorige    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    Volgende