:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Bonussenbeleid onrechtvaardig

12-05-2011 - Nadat ze eerder geen bezwaar had aangetekend tegen het bonussenbeleid van KBC, liet de Vlaamse regering eerder deze week weten dat ook de vergoedingen voor het topmanagement van Dexia kunnen.Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement nam Sas van Rouveroij die houding van de regering op de korrel. Lees meer...

Onderzoek voeren naar aantal ongevallen door gebruik cruise control bij vrachtwagens

11-05-2011 - Vandaag organiseert de federale commissie voor de verkeersveiligheid de Staten-Generaal van de verkeersveiligheid, waar aanbevelingen worden gelanceerd voor 20 te nemen prioritaire maatregelen tijdens de periode 2011-2015. Eén van die aanbevelingen luidt dat er meer diepteonderzoek moet verricht worden naar de oorzaken van verkeersongevallen, aldus de commissie. Het belang van het diepteonderzoek werd trouwens al onderstreept door de Staten-Generaal van 2007. Lees meer...

Opmerkelijke stijging aantal PVs voor overladen vrachtwagens

10-05-2011 - De voorbije maanden is heel wat inkt gevloeid over de slechte toestand van het wegennet in Vlaanderen. Het (stijgend) aantal overladen vrachtwagens dat over het wegennet rijdt, is één van de vele oorzaken van de slechte toestand van het wegdek. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij opvroeg aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, blijkt dat er een opmerkelijke stijging is van het aantal processen verbaal die werden opgemaakt n.a.v. controles op de aslasten van vrachtwagens. Lees meer...

Cultuur en/in de stad

09-05-2011 - Vrijdag 6 mei werd het jongste geesteskind in de Stadslucht maakt vrij - boekenreeks van Sas van Rouveroij, Sven Gatz en Christian Leysen voorgesteld. Het boek focust deze keer op cultuur in de stedelijke context, in de breedste zin van het woord: Cultuur en/in de stad.Cultuur beïnvloedt de individuele ontplooiing en emancipatie, beïnvloedt ook integratie en sociale cohesie. Cultuur is onontbeerlijk voor de identiteitsvorming van de eigen inwoners en voor het op de kaart zetten van een stad naar de buitenwereld toe. Tot slot is stedelijke cultuur een wezenlijke motor voor de economie en de tewerkstelling in de stad. Lees meer...

Kritiek op Vlaamse begroting

04-05-2011 - Kris Peeters kondigde gisteren aan dat het Vlaams budget voor dit jaar in evenwicht is. De Minister-President zegt dat dit ook aantoont dat de ploeg Peeters II nog draait. In "Ter Zake" velt Sas van Rouveroij hier een ander oordeel over: "De drie partijen moesten allemaal iets krijgen. Dit is een vorm van intern wafelijzer dat de samenleving niet dient, maar dat de cohesie van de ploeg Peeters II naar alle waarschijnlijkheid wel te goede komt." Lees meer...

Breaking News

27-04-2011 - Sas van Rouveroij volgt Sven Gatz op als fractieleider voor Open Vld in het Vlaams parlement. Dat heeft de Vlaamse fractie gisteren beslist. Van Rouveroij, de nieuwe Open Vld-fractieleider in het Vlaams Parlement, wil de stijl van zijn voorganger Sven Gatz bestendigen. Open Vld zal ook onder zijn leiding kritisch, maar onstructief oppositie voeren. "Maar dat vergt ook een constructieve meerderheid." Lees meer...

Witboek is gemiste kans

10-04-2011 - Het Witboek van de Vlaamse Regering valt erg bleek uit voor wie een fundamentele hervorming had verwacht van de Vlaamse bestuursstructuur. Het moet gezegd zijn: de Vlaamse Regering erkent schuld voor haar verregaande regelneverij en haar gebrek aan vertrouwen in lokale besturen, burgers en bedrijven. Maar veel verder dan “sorry” en veel goede voornemens komt ze niet. Meer van hetzelfde. Lees meer...

Sas ondervraagt Peeters

17-03-2011 - Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft Sas van Rouveroij de minister-president ondervraagd over de financiële toestand van de Vlaamse steden en gemeenten. Aanleiding van het debat was een brief van de minister-president aan de federale premier en aan het INR (Instituut voor Nationale Rekeningen). Lees meer...

Vlaamse regering bergt ambities bekkenbeheersplannen tegen wateroverlast op

18-02-2011 -

In september 2010 streefden de Vlaamse regering en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) er naar dat 80% van de bekkenbeheersplannen qua uitvoering op schema zou zitten tegen eind 2015. “Maar ondanks de zware wateroverlast medio november 2010 werd deze ambitie volledig geschrapt in de definitieve beheersovereenkomst die gisteren in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement werd besproken”, zegt Open Vld Vlaams Volkvertegenwoordiger Sas van Rouveroij.

Lees meer...

Geknakte verlichtingspalen

11-02-2011 - Wie had ooit durven dromen dat we het in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement zouden hebben over verlichtingspalen die op de snelweg vallen ingevolge een gebrek aan onderhoud en/of controle? Die droom – zeg maar nachtmerrie – is sinds afgelopen weekend een feit. Lees meer...


Vorige    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    Volgende