:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Vlaamse regering muilkorft inspectie van financiŽn

08-02-2011 - Eind vorig jaar heeft de Vlaamse Regering de termijn voor het uitbrengen van een advies door de Inspectie van Financiën ingekort van 20 naar 12 werkdagen. “De Vlaamse Regering wil op die manier de belangrijkste budgettaire waakhond muilkorven en dat net in budgettair moeilijke tijden,’ zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Sas van Rouveroij. Lees meer...

De halsstarrige keuze voor het schipdonkkanaal

02-02-2011 - Minister Hilde Crevits (CD&V) kondigde het fier aan tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse haven. Ze wil nog in 2011 over de verbreding van het Schipdonkkanaal beslissen. Maar ze wacht eerst nog op een verbeterde versie van het milieueffectenrapport dat haar eigen administratie vorig jaar afkeurde. Ondertussen laat ze een bijkomende studie uitvoeren over de beste ontsluiting voor de Zeebrugse haven. Zo wekt ze de indruk doordacht én daadkrachtig te besturen. Het tegendeel is waar. Minister Crevits talmt immers al jaren met een beslissing. In de voorbije jaren werd al dikwijls bewezen dat de verbreding onzinnig, onrealistisch en ongelooflijk duur is. Toch blijft Crevits samen met Kris Peeters de verbreding voorstellen als immens belangrijk voor Vlaanderen. Alle middelen zijn daar goed voor, ook opgesmukte statistieken, desinformatie en opgefleurde prognoses. Lees meer...

Sas op villa politica

27-01-2011 - Tijdens het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement heeft parlementslid Sas van Rouveroij minister-president Peeters en minister Crevits nogmaals gewaarschuwd voor de schade die onze logistieke sector en onze zeehavens in het bijzonder zullen lijden wanneer men een kilometerheffing enkel voor vrachtwagens en alleen in België invoert.
Aanleiding van het actualiteitsdebat was het politiek akkoord dat vorige week werd afgesloten tussen de 3 gewesten over de kilometerheffing. Open Vld heeft zich altijd gekant tegen de éénzijdige invoering hiervan. Een slimme kilometerheffing kan enkel, minstens in Beneluxverband, idealiter in Europees verband. Lees meer...

Tolsysteem niet verkeerssturend, wel mogelijke lastenverhoging

24-01-2011 - “Het politiek akkoord tussen de 3 gewesten over de hervorming van de verkeersbelasting biedt geen garantie dat het globale kostenplaatje voor bedrijven of gezinnen niet groter wordt,” stellen Annick De Ridder, Sas van Rouveroij en Marino Keulen. “Er is nog geen duidelijkheid over de gevolgen voor de concurrentiepositie van de transportsector en in dat opzicht was hierover beter eerst een akkoord geweest,” aldus de drie liberalen. “Bovendien lijkt het proefproject voor de kilometerheffing binnen de GEN-zone (Gewestelijk Express Net) eerder op een bijkomende verkeersbelasting, dan dat het mikt op verkeerssturing.” Lees meer...

Breaking News

13-01-2011 - Sinds de val van de Nederlandse regering lagen de politieke onderhandelingen aangaande de bouw van een nieuwe diepe zeesluis in Terneuzen tussen Nederland en Vlaanderen stil. Ondertussen hield ik het vuur warm door via allerlei parlementaire initiatieven minister Crevits en minister-president Peeters bij de les te houden. Na de vorming van de Nederlandse regering drong ik aan op het spoedig hernemen van de gesprekken. Daarop beloofde Minister Crevits halverwege de maand januari een overleg te hebben met haar Nederlandse collega minister Schultz van Haegen.

Dit overleg heeft gisteren plaats gehad en het resultaat is historisch. Voor de eerste keer heeft een Nederlandse minister bevestigd akkoord te gaan niet alleen met de aanleg van een sluis, maar met de aanleg van een nieuwe grote diepe zeesluis. De technisch, financiële en juridische randvoorwaarden zullen voor de zomer worden vastgelegd. Lees meer...

Gelukkig nieuwjaar

30-12-2010 - Sas van Rouveroij en Martine De Decker wensen u een fantastisch 2011 toe met mooie vooruitzichten, goede vrienden, optimisme, inspiratie, respect, een remedie tegen zinloos geweld, succes in je werk of studie, waardering, positieve ingesteldheid, geen files, je geborgen voelen, de terugkeer van John Lennon, dat er onverwacht iets leuk bij je thuis wordt bezorgd, gelijk hebben en het ook krijgen, een warme knuffel, tijd genoeg om je eens te vervelen, een babytje om even op schoot te hebben, goede gezondheid, familie zonder zorgen, niet teveel overheid, boeiende uitdagingen, nooit de moed opgeven, een welvarend Vlaanderen. Lees meer...

Jaarverslag Vlaams Parlement

20-12-2010 - Dit is het eerste jaarverslag ‘nieuwe stijl’ dat zich met meer toegankelijke teksten tot een ruimer publiek richt. Het jaarverslag belicht vooral de politieke items die in 2009-2010 veel aandacht kregen. Nieuw is ook dat de statistische gegevens niet langer deel uitmaken van het jaarverslag.

Het Vlaams Parlement ziet het huidige jaarverslag als een PR-instrument dat zich richt tot een ruim publiek. Daarom werd een nieuw look & feel gecreëerd die gebaseerd is op de nieuwe huisstijl en die aansluit bij de communicatiestrategie van het Vlaams Parlement. Lees meer...

Sas legt Blauwboek neer over de interne staatshervorming

09-12-2010 - In repliek op het Groenboek van Geert Bourgeois aangaande de interne staatshervorming heeft Sas van Rouveroij een Blauwboek geschreven. Sas pleit voor een bestuurlijk Vlaanderen dat van onderuit wordt opgebouwd, met een Vlaamse overheid die slank, soepel, slagvaardig, maar terughoudend is en met bestuurskrachtige gemeenten. Lees meer...

Sas legt minister-president Peeters en minister Crevits op de rooster

18-11-2010 - Op de plenaire middagvergadering van woensdag 17 november hielden de volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat aangaande de slimme kilometerheffing. Tijdens het debat verwoordde Sas het standpunt van de Open Vld fractie die fel gekant is tegen de éénzijdige invoering van de kilometerheffing op vrachtwagens. Volgens de liberalen kan een invoering enkel, minstens in Beneluxverband, idealiter in Europees verband. Zo niet, dreigt grote schade voor onze Vlaamse economie en dus onze Vlaamse welvaart. Lees meer...

De zevende dag: Sas in debat met minister Crevits

08-11-2010 - In de zevende dag uitzending van 8 november 2010 ging Sas in debat met Vlaams minister van mobiliteit Hilde Crevits. Samen met de collega's Bart Martens (sp.a), Kris Van Dijck (N-VA) en Filip Watteeuw (Groen!) bespraken ze het toegenomen fileprobleem. De laatste maanden zijn de files niet alleen bijzonder lang, we stonden ook langer in de files dan normaal. Het nieuwe record bedraagt 522 kilometeruur file Lees meer...


Vorige    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    Volgende