:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Sas doet mee aan de Zuiddag

21-10-2010 - Vandaag gaan in gans Vlaanderen en Brussel 7000 geëngageerde jongeren een dagje kloppen voor hun leeftijdsgenoten in het Zuiden. Hun loon van deze dag schenken ze aan Vredeseilanden Indonesië. De opbrengst van Zuiddag gaat concreet naar jongerenprojecten in Bali en Javi die op een creatieve en innovatieve manier werken rond de bewustmaking en het belang van gezonde voeding. Lees meer...

Actuele vraag aan minister Bourgeois over de begrotingsinspanningen van de lokale besturen

14-10-2010 - Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 13 oktober 2010 ondervroeg Sas van Rouveroij minister Bourgeois aangaande de begrotingsinspanningen van de lokale besturen. Lees meer...

Sas ondervraagt minister-president Peeters aangaande logistiek beleid van de Vlaamse regering

04-10-2010 - Logistiek is goed voor 9 procent van het bruto nationaal product en 8 procent van de tewerkstelling. Er zijn drie ministers bevoegd voor de sector, die hun veld aansturen, een strategie ontwikkelen en allerlei beleidsplannen maken. Belangrijk is dan dat er overleg plaatsvindt en dat gebeurt op dit ogenblik niet.
Nochtans is dat overleg broodnodig want we worden in onze logistieke positie internationaal bedreigd. Sas van Rouveroij ondervroeg dan ook Kris Peeters of hij ook deze analyse maakt, en of hij bereid is een interministerieel platform te ontwikkelen. Lees meer...

Parlementaire onderzoekscommissie moet kindermisbruik in de kerk ophelderen en vertrouwen herstellen

13-09-2010 - Het onderzoek naar kindermisbruik in de Kerk neemt onaanvaardbare proporties aan. Veeleer dan te focussen op het waarheidsgehalte van de feiten en diens strafmaat wordt het maatschappelijk debat nu reeds gedomineerd door de rol van het instituut de Kerk in het vermeende kindermisbruik. Hierbij zijn de procedurele veldslagen toonaangevend voor de onkunde van zowel de Kerk als van Justitie om tot een grondige conclusie te komen. De Kerk dient het institutionele debat over z’n organisatie los van de conclusies van onafhankelijk onderzoek te voeren. Lees meer...

Compromis over beheersovereenkomst De Lijn

02-07-2010 - Deze namiddag stemt de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken een voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst 2010-2014 van de Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn. De nieuwe beheersovereenkomst is al enige maanden een discussiepunt binnen de commissie. De laatste beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn liep tot en met 31 december 2009. Die diende dus per 1 januari 2010 vernieuwd te worden. Zover kwam het echter nog niet. Open Vld zorgde destijds voor de agendasetting van dit punt en lanceerde als eerste partij op 3 maart 2010 een voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst, pas op 17 juni volgde de meerderheid met een aanvullend voorstel. Lees meer...

Holebibeleid van de Vlaamse Gemeenschap

01-07-2010 -

Sas van Rouveroij: “Werkgevers hebben alle belang bij een holebivriendelijke werksfeer. Het staat vast dat wie zich goed in zijn vel voelt, beter functioneert”. Uit onderzoek van de dienst Emancipatiezaken blijkt echter dat bij de Vlaamse overheid als werkgever holebi’s nog al te vaak worden geconfronteerd met verbale intimidatie, seksueel getinte opmerkingen en spot.

Lees meer...

Interview met Sas in Peeters en Pichal

16-06-2010 - Naar aanleiding van de vraag van Sas aan minister Crevits met betrekking tot bomen en zonnepanelen (zie hieronder) werd het onderwerp uitvoerig besproken in het Radio 1 programma Peeters en Pichal. Lees meer...

Sas waarschuwt voor de plaatsing van zonnepanelen langs de straatzijde van een woning

05-06-2010 - De Europese 2020 strategie streeft tegen het jaar 2020 naar 20 procent minder CO2 uitstoot, de verhoging met 20 procent van de energie-efficiëntie en 20 procent gebruik van hernieuwbare energie. In deze tijden van dure energieprijzen en interessante subsidies stappen steeds meer gezinnen en bedrijven over op energiebevoorrading door zonnepanelen. Eco is hot en happening. En dat is meer dan terecht. Lees meer...

Tussenkomst in de plenaire vergadering

05-05-2010 - Op 5 mei nam Sas het woord namens de Open Vld Fractie tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. In het actualiteitsdebat aangaande de vrijwillige fusies van gemeenten en de rol van de provincies ondervroeg Sas de bevoegde minister. Lees meer...

Voorstel van decreet van Sas kamerbreed gestemd

29-04-2010 - Een unicum in de geschiedenis in het Vlaams Parlement: het voorstel van decreet houdende diverse wijzigingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen waarvan Sas hoofdindiener is, werd goedgekeurd door zowel meerderheid als oppositie. Lees meer...


Vorige    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    Volgende