:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Nieuws

Strafste Gentenaar

02-03-2012 - Freek Braeckman werd uitgeroepen tot De Strafste Gentenaar. Braeckman, die in een eerdere fase van de verkiezing door 5.248 lezers van De Gentenaar en Gentenaar.be al in de categorie media en entertainment al verkozen was tot categoriewinnaar, werd door de vakjury nu ook gekozen tot Strafste Gentenaar. Lees meer...

De Vlaamse regering denkt dat ze nog altijd met geld kan strooien

29-02-2012 - Open Vld is niet onder de indruk van de begrotingscontrole van de Vlaamse regering. De regering wil geen reservers aanleggen waardoor de Vlaamse begroting niet gewapend is tegen de rampspoed die er aan zit te komen. Het derde net van de VRT wordt niet geschrapt, en de inkomsten die De Lijn zal genereren zijn ruimschoots onvoldoende. Lees meer...

Hervorming van het loodswezen is broodnodig

15-02-2012 - Voor de derde keer in twee maanden tijd worden onze havens gegijzeld door de stakingsacties van het Vlaamse loodswezen.De economische schade voor onze zeehavens als gevolg van deze acties wordt geraamd op 1 miljoen euro per uur. De imagoschade is zelfs niet te berekenen en zal ons zuur opbreken in de bikkelharde concurrentiestrijd waarin onze Vlaamse zeehavens in de Hamburg - Le Havre range zijn verwikkeld. Lees meer...

Taskforce is nodig voor de komst van een wetenschapspark

08-02-2012 - Tijdens de plenaire vergadering ondervroeg Open Vld fractievoorzitter Sas van Rouveroij minister Muyters naar aanleiding van het arrest van de Raad van State over het wetenschapspark Rijvissche. De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de Vlaamse regering met betrekking tot het deelplan Rijvissche nietig verklaard om redenen van onzorgvuldigheid en schending van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Lees meer...

Nieuwe BIV regeling voldoet niet

31-01-2012 - In het Vlaams Parlement werd vandaag het invoeren van de nieuwe BIV-regeling besproken. De Open Vld-fractie is net zoals VAB, Touring, Febiac en een hele rits andere organisaties gekant tegen deze nieuwe regeling. Toch hield de meerderheid vast aan deze belastingverhoging die volgens Marino Keulen en Sas Van Rouveroij het milieu niet ten goede zal komen. Lees meer...

Regering Peeters: midterm evaluatie

30-01-2012 - Januari 2012. De regering Peeters II is halverwege haar termijn. Actua TV vroeg alle fractieleiders van meerderheid en oppositie om een evaluatie. Via deze link kan u het interview met Sas herbekijken, die vooral de regering verwijt dat zij geen keuzes durft te maken. "Onvermogen" typeert deze Vlaamse regering, die vooral zeer veel aankondigt, maar weinig woorden in daden omzet." Lees meer...

Medaille voor Pierke

27-01-2012 - Luc De Bruycker, alias Pierke Pierlala en stichter-fondateur van Theater Taptoe kreeg gisteren de medaille van Erkentelijkheid, overhandigd door de Opperdekenij. Aan Sas werd gevraagd de lofrede voor Luc uit te spreken. Klik hier om te toespraak van Sas na te lezen. Lees meer...

Motie van wantrouwen tegen Muyters

26-01-2012 - Tijdens de zitting van de plenaire vergadering van 25 januari werd de motie van wantrouwen tegen minister Muyter gestemd. Vorige week had  de voltallige oppositie deze motie ingediend naar aanleiding van een e-mail over de belasting op de inverkeersstelling (BIV) - zie vorige items op deze nieuwsbrief. Lees meer...

Recordjaar voor haven van Gent

25-01-2012 - De Gentse haven kende voor het tweede opeenvolgende jaar een nieuw record. Meteen werd voor het eerst in de geschiedenis van de haven de grens van 50 miljoen ton goederenoverslag overschreden. Met 2 miljoen ton meer overslag boekte Gent een groei van 4,4%. Gent herbevestigt haar positie als groeiende exporthaven. Bovendien blijkt ook nu weer eens dat de diversiteit van de Gentse haven een grote troef is om meer overslag te boeken. Lees meer...

De waarheid niet zeggen is liegen

22-01-2012 - Tijdens de uitzending van de Zevende Dag van vandaag gingen de 7 fractieleiders met elkaar in debat over de zaak-Muyters. De oppositie verwijt de minister dat hij gelogen heeft over de begroting en dat hij daarenboven een blijvend misprijzen heeft voor dat parlement. Herbekijk de uitzending hier. Lees meer...


Vorige    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    Volgende