:: Op 13 juni 1957 geboren in Sint-Amandsberg
:: Woont in Mariakerke
:: Sinds 1978 bezieler van het Gents liberalisme
:: Gebeten door Gent, verliefd op zijn stad
:: Sinds 1985 Gemeenteraadslid
:: Tussen 1989 en 2009 (eerste) schepen
:: Tussen 2009 en 2014 Vlaams Volksvertegenwoordiger
:: Tussen 2014 en 2016 Kabinetschef van de
    Vice-minister-president Vlaamse regering
:: Sinds 2013 voorzitter Raad van Bestuur Ugent
:: Levensmotto: Geen angst maar passie

Stadslucht

Sas van Rouveroij schreef vier boeken . Hij deed dat niet alleen maar samen met twee andere liberalen.

DRIE LIBERALEN DIE OPKOMEN VOOR DE STAD

Duizend jaar geleden dwongen stedelingen in Vlaanderen medebestuur af van hun feodale vorsten. Wie binnen de stadsmuren woonde was een vrij man en onderworpen aan de humane en vooruitstrevende stedelijke wetgeving. “Stadslucht maakt vrij” is een veel weerkerende zin in vele Middeleeuwse stadskeuren. De steden waren bron van welvaart, handel, creativiteit, prille democratie en beschaving. Ze vormden als het ware de voedingsbodem van een liberale ‘state of mind’. Voor ons is het motto actueler dan ooit: Ook in de 21e eeuw moeten onze steden vrijhaven zijn voor levenskwaliteit, innovatie, welvaart en democratie.

"Stadslucht maakt vrij" (VUBPRESS, Brussel, 2005) bundelt liberale en niet-liberale bijdragen over stedelijkheid, bijdragen van politici en academici, bijdragen over wonen in de stad, over de rol van steden in de creatieve economie, over fiscaliteit, mobiliteit, veiligheid, multiculturaliteit en democratie in de stad.

"The State of the City, the City is the State" (VUB Press, Brussel, 2007) gaat over globalisatie en de rol van de steden.

Zowel Vitale Steden, als The city of the state, the state of the city, zijn nu online beschikbaar via volgende links:

Het derde boek 'Vitale steden' (VUB Press, Brussel, 2009) gaat over economie en ondernemerschap, over het aantrekken van bedrijven en talenten. Steden kunnen zich door creatief en vernieuwend beleid onderscheiden.

Het vierde boek 'Cultuur en/in de stad (VUB Press, Brussel, 2011) gaat over cultuur in de stedelijke context, in de breedste zin van het woord.